Jongerenaanpak in Berkelland

Gezamenlijk werken aan een passende jongerenaanpak in Berkelland. Inzet gericht op talentontwikkeling en het tegengaan van jongerenoverlast.

Volleyballers

De afgelopen periode is flink geïnvesteerd in de Berkellandse aanpak voor jongeren. Uitgangspunt van deze aanpak is dat overlast moet worden verminderd én dat er tegelijkertijd ook ruimte is voor jongeren om zich te kunnen ontwikkelen en hun talenten optimaal te kunnen inzetten.

Korte lijnen, verstevigen van het professioneel netwerk, een ervaren jongerenwerker, twee BOA’s die opgeleid worden tot jeugd BOA, zodat zij beter in staat zijn jongeren aan te spreken en verbinding te leggen tussen jongeren en hun omgeving. Het is een aantal concrete acties die de afgelopen tijd zijn ondernomen om de jongerenaanpak in Berkelland een solide basis te geven. En ook voor de komende tijd wordt er flink geïnvesteerd om jongeren te ondersteunen en jongerenoverlast te verminderen.

Samenwerking met professionals, inwoners én jongeren

Zo is met een breed netwerk van onder andere politie, onderwijs, Voormekaar, Iriszorg, de nieuwe jongerenwerker en de gemeentelijke BOA’s gewerkt aan een samenwerkingsstructuur waarin we informatie delen, gezamenlijke acties opzetten en de resultaten monitoren. Hiervoor wordt in maart een samenwerkingsconvenant ondertekend. Daarnaast zetten we stevig in op de samenwerking met de jongeren zélf.

Wethouder Marijke van Haaren: “We kunnen namelijk wel van alles voor hen bedenken, maar veel beter is het om samen mét de jongeren uitvoering te geven aan activiteiten die hen ook echt aanspreken.”

De jongerenwerker speelt daarin een belangrijke rol en heeft inmiddels de eerste acties ondernomen met jongeren en andere betrokkenen uit Neede en Ruurlo om dit verder vorm te geven.    

Wethouder Marijke van Haaren: “Het kan altijd weer mis gaan. Dat is natuurlijk erg jammer, maar we moeten ook realistisch zijn. We moeten ons niet gelijk uit het veld laten slaan, maar samen vertrouwen houden in de aanpak. Met elkaar en onze partners werken we daaraan. Ik heb er vertrouwen in dat dit uiteindelijk tot mooie, positieve resultaten gaat leiden voor ons allemaal.”