Kwaliteit fietsroutenetwerk Achterhoek uitstekend!

De elf gemeenten in de Achterhoek willen een zo aantrekkelijk mogelijke regio zijn voor bezoekers en bewoners die graag fietsen. De gemeenten investeren in een goed fietsnetwerk om aan te (blijven) sluiten bij de wensen van fietsers. Om in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk regelmatig onderzoek te doen onder gebruikers. De gemeenten vroegen hiervoor de Fietsersbond. Afgelopen najaar ging een groep van 45 vrijwilligers van de bond op pad en beoordeelde 52 bekende fietsroutes in de regio (ze maakten 112 ritten). Zij bekeken onder meer de kwaliteit en beleving van de routes en hun omgeving, aanwezigheid van rust- en oplaadpunten, drukte op de routes, veiligheid, onderhoud van het aanliggende openbaar groen en de geschiktheid van de routes voor e-bikes.

Fietsend gezin

Uitkomsten

De Fietsersbond concludeert het volgende: “In de Achterhoek is het goed fietsen. Het fietsroutenetwerk is beoordeeld met gemiddeld een 8! Onze vrijwilligers zouden de Achterhoekse routes zeker aanbevelen bij vrienden, familie en kennissen. Met name de rust, het landschap en de netheid werden gewaardeerd. Ook de voor de Achterhoek zo kenmerkende kerkenpaden scoorden goed.

Berkelland

Wethouder Marijke van Haaren van Berkelland: ”Ik had niet anders verwacht. In de Achterhoek en ook in Berkelland is het prachtig om te fietsen! En we zullen samen met gemeenten en provincie bekijken hoe we nog meer een eenduidig kwaliteitsbeeld kunnen krijgen en hoe we de overzichtelijkheid voor de fietsers op enkele routes kunnen verbeteren.”