Meedoen: elke bijdrage doet er toe!

Er ligt een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Dit beleidskader is samen met inwoners en professionals gemaakt. Met elkaar hebben we nagedacht over wat nodig is om de komende jaren gezamenlijk invulling te geven aan zorg, welzijn, werk, participatie (meedoen), opvoeding, inburgering en sociale activering. Met een speciale reeks informeren wij u de komende weken over wat we samen met u willen gaan doen. Vandaag leest u over het thema Meedoen.

Meedoen. Het klinkt zo eenvoudig

Maar het is voor iedereen anders. Het allerbelangrijkste is: elke bijdrage doet er toe!
Voor de een betekent meedoen actief zijn bij de sportclub of bij een vereniging. Voor de ander is meedoen zelfstandig thuis kunnen wonen of actief zijn in de wijk. Weer een ander doet mee door te werken of een opleiding te volgen. Inwoners die wat meer moeite hebben om mee te doen, bieden we graag een steuntje in de rug.  Denk dan bijvoorbeeld aan inwoners die bijvoorbeeld door beperkingen of ouderdom moeilijk de deur uit komen. Inwoners die het al lange tijd niet lukt om werk te vinden. Of statushouders die in onze gemeente een nieuwe toekomst en een veiliger bestaan hopen op te bouwen. Naast aandacht voor deze groepen inwoners, moet er ook aandacht zijn voor inwoners die zich inzetten als vrijwilliger en op die manier iets teruggeven aan onze Berkellandse samenleving. Zij zijn namelijk van onschatbare waarde om ons verenigingsleven bloeiend en levendig te houden!

Lonneke en Natasja, integraal trajactbegeleiders bij Sociale Dienst

Lonneke Moors en Natasza Semp, integraal trajectbegeleiders bij Sociale Dienst Oost Achterhoek

‘‘Wanneer mensen niet meer meedoen aan de maatschappij, ontstaan er vaak problemen: vereenzaming, een negatief zelfbeeld en soms zelfs medische of psychische klachten. We merken dat inwoners die na een tijd(je) toch weer mee gaan doen beter in hun vel zitten. Ze pakken meer op, zijn zelfstandiger en hadden deze stap vaak eerder willen zetten.

Meedoen kan op veel manieren: voor de een is dat een baan, voor iemand anders zijn het kleinere stappen, iedereen naar zijn eigen mogelijkheden. De visie van SDOA is niet voor niets: iedereen doet mee, niemand aan de kant. Het begint bij willen en kunnen: hoe zie jij je toekomst en wat zijn je mogelijkheden? Samen proberen we belemmeringen op te lossen. Dat kan op allerlei manieren: we brengen inwoners in contact met schuldhulpverlening, we helpen bij het krijgen van meer
sociale contacten en soms heeft iemand gewoon een fiets nodig. Belangrijk is dat het bijdraagt aan mee kunnen doen.
Omkijken naar mensen die moeite hebben om mee te doen, dat kan iedereen. Dat zit in kleine dingen: een praatje maken of een kopje koffie drinken kan al veel betekenen. In het begin kan dat best lastig zijn, maar als we de moeite nemen ontstaan er mooie dingen.’’

Meedoen: hoe nu verder?

Samen met u willen we het komende jaar onder andere het volgende doen om ‘Meedoen’ te stimuleren en te ontwikkelen:

  • betere mogelijkheden voor verenigingen, vrijwilligers en belangenorganisaties om inwoners die dat willen, te helpen participeren;
  • meer initiatieven ontwikkelen voor het werven en behouden van vrijwilligers;
  • beter toegang tot Berkellandse voorzieningen, zowel fysiek als mentaal;
  • nieuwe, aanvullende vormen van werk of dagbesteding ontwikkelen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • nieuwe samenwerkingsvormen creëren met lokale ondernemers.

Heeft u zelf ideeën of suggesties voor wat er nog meer nodig is om mee te kunnen doen?

Laat het ons weten! Neem contact op met Roos Engelsman via info@gemeenteberkelland.nl

Thema volgende week

Volgende week leest u over het thema Veilig thuis en in de buurt.