Pilot Beschut Werken

Pilot Beschut Werken krijgt vervolg in andere kernen.

Beschut Werk dichtbij de woon- en zorgomgeving is heel goed mogelijk. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot bij Zozijn en Lijstenmakerij Martin met medewerkers van Hameland die aangewezen zijn op beschutte werkplekken. Dit zijn werkplekken waar veel begeleiding aanwezig is en waar het werk extra goed is afgestemd op de medewerkers. De ervaringen en cijfers laten tot nu toe zien dat het realiseren van lokale werkplekken de werknemerstevredenheid verhoogt. Een succes dat ook in andere kernen om een vervolg vraagt.

Kortere reistijd een grote vooruitgang

Uit de evaluatie komt naar voren dat vooral de kortere reistijd voor veel medewerkers een grote vooruitgang is. Voorheen moesten de medewerkers soms al om half zes op en waren om half zeven pas thuis. Dat kost veel energie. Dat is nu heel anders en dat bevalt goed. De overgang was soms even spannend, maar er is veel aandacht besteed aan dit proces. Sommige medewerkers missen wel een beetje de vertrouwde werkomgeving en hun oude collega’s. Ook hier is voldoende aandacht voor. De verandering levert voor de gemeente ook lichte financiële voordelen op, die vooral door de verminderde reiskosten ontstaan.

Vervolg van pilot beschut werk in andere kernen

“Door de positieve tussentijdse evaluatie zijn we ook in de andere kernen actief op zoek gegaan naar lokale werkplekken. In Eibergen hebben we een mooie samenwerking met Werkbedrijf Parlijn. Daarnaast zijn we in Borculo en Ruurlo op zoek naar creatieve samenwerking met zorgaanbieders en sociaal ondernemers. We hebben een aantal gesprekken lopen die mogelijkheden bieden. Nu de eindevaluatie ook positief blijkt, zou het mooi zijn als in andere kernen mensen in de buurt van hun woonomgeving aan de slag kunnen”, aldus Han Boer, wethouder voor de participatiewet.

De samenwerking zoals die is gestart tussen de gemeente, Lijstenmakerij Martin en Zozijn (zorgaanbieder) in Neede verloopt tot ieders tevredenheid. Het traject wordt nog twee jaar nauwlettend gevolgd en jaarlijks geëvalueerd met alle betrokken partijen. Er is een goede samenwerking en nauw contact. “Dit willen we ook voor de andere kernen zo opbouwen,” vertelt Han Boer, “het is van belang dat we de doelgroep op een goede manier begeleiden en zorgvuldig te werk gaan.”

Transitie Hameland

Vanaf het moment dat de opheffing van Hameland bekend werd, is gemeente Berkelland op zoek gegaan naar mogelijkheden voor de medewerkers van Hameland. De medewerkers die gedetacheerd kunnen worden, krijgen begeleiding van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Voor medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek, zoekt de gemeente zo lokaal mogelijk een passende werkplek. Zo dicht mogelijk bij de directe woon- en zorgomgeving, zodat de aansluiting van werken en wonen optimaal is.