Pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen in Oost-Achterhoek

Vervolg voor succesvolle pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen in Oost-Achterhoek.

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In 2016 zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een pilot gestart. Deze is gericht op het verbeteren van psychosociale zorg aan kinderen. De succesvolle pilot krijgt in de vier gemeenten de komende drie jaar een vervolg.

Wethouder Marijke van Haaren: “Met deze pilot hebben we ervaren dat een intensieve samenwerking tussen de huisarts en de gemeente loont voor kinderen en hun ouders. De problematiek van kinderen krijgt door de POH jeugd binnen de huisartspraktijk meer aandacht en er kan beter passende ondersteuning op volgen. Daarom willen we deze samenwerking een extra impuls geven door de komende drie jaar hierop te investeren.”

Jongeren en ouders heel tevreden

De resultaten van de afgelopen twee jaar laten zien dat jongeren en ouders heel tevreden zijn over de geboden hulp. Ook geven zij aan dat zij hiermee voldoende op weg zijn geholpen en weer zelf verder kunnen. Daarnaast is door de inzet van deze pilot de samenwerking tussen huisartsenpraktijken, gemeente en het onderwijs verbeterd.

Nu ook verbinding met huisartsen

“De belangrijkste plekken waar ouders van kinderen met problemen zich melden zijn de school en de huisarts. Berkelland heeft via Voormekaar al een directe verbinding met de scholen, maar ook met andere betrokken professionals bij kinderen, zoals de jeugdverpleegkundigen van de GGD en Yunio. De brede scope die Voormekaar daardoor heeft, blijkt een meerwaarde voor huisartsen. Zo kunnen we onze kinderen en jongeren snel en goed helpen” aldus wethouder Van Haaren.

Vroege signalering belangrijk

Veel ouders met kinderen of jongeren met psychosociale problemen melden zich bij de huisarts. Huisarts Jaap Brenninkmeijer is voorzitter van de huisartshoepel Huisartsenzorg Oost Achterhoek (HZOA). “Om de problemen goed en effectief aan te kunnen pakken is het belangrijk om vroeg te signaleren. We bieden met de POH-Jeugd kinderen en hun ouders handvatten om in het dagelijks leven verder te kunnen. Hierdoor hoeven we minder vaak door te verwijzen naar specialistische zorg.”

Wat doet een praktijkondersteuner Jeugd?

De POH-Jeugd is werkzaam bij een huisartsenpraktijk. Heeft een kind of jongere psychosociale zorg nodig? Dan gaat de praktijkondersteuner met hem of haar en de ouders in gesprek. De POH-Jeugd geeft informatie en advies. Hij/zij kan zelf kortdurende begeleiding bieden, maar ook doorverwijzen naar specialistische zorg.

Vervolg

Op dit moment zijn er vier praktijkondersteuners Jeugd werkzaam bij vier huisartsenpraktijken (één in elke gemeente). Wethouder Marijke van Haaren: “We willen het aantal deelnemende huisartsenpraktijken uitbreiden. We streven ernaar in 2018 uit te kunnen breiden met twee praktijken. Het uiteindelijke doel is om met alle praktijken de verbinding met een praktijkondersteuner Jeugd te leggen”.