Uitkomsten enquête woonwensen Geesteren

Veel inwoners van Geesteren waren op woensdag 14 maart aanwezig in zalencentrum Baan. Daar werden de uitkomsten van de enquêtes gepresenteerd, die eind januari naar alle inwoners zijn verstuurd.

Bijeenkomst in Geesteren

Deze vragenlijst over ‘Mooi Wonen in Geesteren’ is door maar liefst 56% van alle inwoners ingevuld. En door enkele inwoners die niet in Geesteren wonen, maar wel de wens hebben om er te wonen. Wethouder Patricia Hoytink-Roubos sprak alle aanwezigen virtueel toe via een videoboodschap en sprak de wens dat het voor iedereen Mooi Wonen in Geesteren is en blijft. Tijdens de presentatie is een beeld geschetst van de woonwensen en het woonaanbod in Geesteren. Ook is gekeken waar de uitdagingen liggen. Er is weinig lokale doorstroming, van koop naar huur, van een ruime woning naar een kleinere woning. De uitdaging ligt er dus in om ervoor te zorgen dat inwoners kunnen stijgen op de zogeheten woonladder. Een van jonge inwoners vertelde hoe lastig het voor starters is om een passende woning te vinden; daar ligt dus ook nog een uitdaging. Een oudere inwoner geeft aan dat ze wel wil verhuizen naar een seniorenwoning, maar dat het niet lukt om hun huidige woning te verkopen. En dus noodgedwongen blijft zitten waar ze zit. Verder bleek uit de enquête dat Geesteren op weg is het duurzaamste dorp van Gelderland te worden; maar liefst 64% geeft aan hun woning te willen verduurzamen.

Aan de slag met de woonuitdagingen voor Geesteren

Tijdens de avond zijn de woonuitdagingen voor Geesteren gepresenteerd en nadrukkelijk nog geen oplossingen voor de problemen op de bestaande woonmarkt aangedragen. Want dat is de volgende stap; de inwoners worden opgeroepen om zich aan te melden voor het oppakken van een van deze uitdagingen. Samen met de projectgroep wordt gekeken welke projecten gestart kunnen worden. Deze projecten moeten passen binnen het ontwikkelkader dat nu opgesteld wordt. Het college van B en W neemt hierover eind mei een beslissing. Daarna wordt er weer een bijenkomst georganiseerd, waarover de inwoners tijdig geïnformeerd worden.