Uitkomsten enquête woonwensen Rekken

Op 13 maart werden in Den Hof in Rekken onder grote belangstelling de uitkomsten gepresenteerd van de enquête waarin alle inwoners hun woon- en leefbaarheidswensen hebben aangegeven.

bijeenkomst Rekken

De aftrap van deze avond werd door wethouder Patricia Hoytink-Roubos gedaan met een videoboodschap. Ruim 100 inwoners waren aanwezig om te horen wat de resultaten van de enquêtes en de gehouden interviews waren. Veel inwoners hadden de vragenlijst ingevuld; de respons was maar liefst 44 procent. Ook werden deze avond de woonuitdagingen voor de toekomst gepresenteerd. Het behoud van starters op de woningmarkt in Rekken is een van deze uitdagingen. Een jongere vertelde hoe lastig het is om als starter een huis in Rekken te kopen voor een schappelijke prijs. Verder is gebleken dat er in Rekken sprake is van een Oud(er) West Thuis Best –effect. Dit leidt er toe dat oudere bewoners niet doorstromen op de woonmarkt. Dus een andere woonuitdaging is het creëren van doorstroming op de woningmarkt. Verder is het belangrijk dat er een kwalitatieve match tot stand wordt gebracht en dat er in de toekomstige woningvoorraad van Rekken geïnvesteerd wordt. Daarna zijn de leefbaarheidsuitdagingen met de aanwezigen gedeeld, zoals het stimuleren van de samenwerking tussen verenigingen en andere partijen. Ook is er aandacht besteed aan het idee dat al eerder in Rekken leefde: het koken en nuttigen van een gezamenlijke maaltijd. Vrijwilligers die bereid zijn te koken konden zich melden bij de projectgroep.

Het vervolg

Alle aanwezigen konden op de formulieren die de projectgroep beschikbaar had gesteld aangeven voor welke van de vier woonuitdagingen of welke drie leefbaarheidsuitdagingen zij staan. Ook konden ze kenbaar maken of ze mee willen denken of praten in een projectgroep die aan de slag gaat met deze uitdagingen. Zodat iedereen ook in de toekomst in Rekken kan (blijven) wonen in een woning en dorp dat bij hen past. De projectgroep gaat nu eerst samen met de gemeente een ontwikkelkader voor de vervolgprojecten opstellen. De verwachting is dat dit ontwikkelkader eind mei aan de inwoners gepresenteerd kan worden.