Werk Graaf Wichmanstraat

Het eindresultaat zal prachtig zijn, maar tot die tijd is het nog even afzien als het gaat om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Graaf Wichmanstraat.
Omdat de straat een compleet nieuwe inrichting krijgt hebben de werkzaamheden tijd nodig. En dat vraagt veel geduld van de aanwonenden en de gebruikers van de weg. Wij hopen op uw begrip.

Graaf Wichmanstraat op 16 maart 2018

Al veel werk verricht

Er is de laatste jaren al veel werk verricht in deze straat. Voornamelijk ondergronds. Persleidingen en gas- en water transportleidingen, rioolleidingen van gemeente, waterschap en nutsbedrijven zijn aangelegd.

Nieuw regenwater riool

Als laatste in de rij van aan te leggen ondergrondse infrastructuur wordt er dit jaar een regenwaterafvoerleiding aangelegd vanaf de Spoorstraat tot aan de Berkel.

Nutsbedrijven

Op dit moment zijn de nutsbedrijven volop bezig met de leidingen en kabels van gas, water en data. Deze leidingen en kabels worden vernieuwd en op de juiste plek onder de nieuwe straat gelegd. 

Noodbestrating

Er is een noodbestrating aangelegd, omdat het straatwerk er binnen korte tijd weer uit wordt gehaald. 

Verkeershinder

We zijn ons bewust van de verkeershinder die ontstaat bij dit werk. We doen er alles aan om die hinder zoveel mogelijk te beperken.

We hebben er ook bewust voor gekozen om het bestemmings- en doorgaand verkeer zo lang mogelijk toe te laten tijdens het werk van de nutsbedrijven. Volledige afsluiting geeft immers meer verkeersdruk op andere ontsluitingswegen en woongebieden.

Straat helemaal afgesloten van mei tot in het najaar

Als het riool moet worden vervangen en de straat daarna opnieuw wordt geasfalteerd zal de Graaf Wichmanstraat helemaal worden afgesloten. Dat is waarschijnlijk van mei tot in het najaar. Zodra de exacte planning hiervan bekend is worden de aanwonenden en direct betrokkenen hierover rechtstreeks geïnformeerd.