Werk aan de woning

Op 8 maart 2018 hebben gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen de samenwerkingsovereenkomst “Werk aan de woning’ getekend, als startpunt van een campagne die gericht is op bewustwording rond toekomstbestendig wonen.

alle partijen aan de tafel voor de ondertekening

Ondertekening intentieovereenkomst “werk aan de woning’ door Toon Lamers (Kruiswerk Achterhoek), Jeroen aan het Rot (verduurSaam energieloket), wethouder Patricia Hoytink-Roubos en Henk Meulenkamp (ProWonen)

Met de campagne, die deze zomer start, gaan de partijen 50-plussers bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Want als u ouder wordt is het goed om na te denken over het aanpassen van uw woning, zodat u veilig, gezond en comfortabel thuis kan blijven wonen. Of tijdig kunt verhuizen naar een passende woning.

Drie thema’s centraal

Gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen willen met deze campagne 50-plussers op weg helpen bij het in actie komen tot woningaanpassingen. Bij de campagne worden kennis en al bestaande producten van deze partners gebruikt. Denk aan tips en persoonlijk advies zoals een thuisscan of een woningverbeterplan. Door de samenwerking krijgen inwoners een integraal advies, waarin de drie thema’s die centraal staan in de campagne meegenomen worden:

  • Levensloopbestendig (woningaanpassing en huisautomatisering);
  • Energie (wooncomfort, besparing, woningonderhoud en binnenklimaat);
  • Veiligheid (inbraak- en brandpreventie en valpreventie).

Woningaanpassing kan bijvoorbeeld meteen een kans voor energiebesparende maatregelen opleveren of andersom.

Gezamenlijke vlag campagne

De kernpartners leveren expertise en voeren hun activiteiten in Berkelland uit onder de gezamenlijke vlag van de campagne “Heerlijk thuis in huis’. Afgesproken is dat naast de kernpartners ook andere (lokale) partijen kunnen bijdragen aan de doelstelling van de campagne en onderdeel kunnen worden van de netwerksamenwerking. Zodat iedereen in Berkelland ’Heerlijk thuis in huis’ kan zijn.