Belevingsvlucht vliegroutes

Op woensdag 30 mei tussen 15.30 en 20.30 uur (met uitloop tot 21.30 uur) organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht, op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. De vlucht is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien. Het doel is dat bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport het geluid van een representatief vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren. De belevingsvlucht gaat ook over (een deel) van Berkelland.

Belevingsvlucht volgen

De route wordt via www.belevingsvlucht.nl vooraf bekend gemaakt, inclusief de verwachte tijdsblokken van overvliegen per gebied. De te verwachten tijdsblokken zijn afhankelijk van de daadwerkelijke vertrektijd en het baangebruik op Schiphol.
Op www.belevingsvlucht.nl kunt u via Flightradar24 de vlucht ‘real time’ volgen via internet. Het vluchtnummer is HV051 (callsign TRA51).

Op 30 mei ochtend definitief besluit of vlucht doorgaat

Op 30 mei in de ochtend vindt een definitief besluit plaats door de voorzitter van de regiegroep, het ministerie en Transavia of de vlucht doorgaat.

Doorgeven beleving

Tijdens en kort na de belevingsvlucht kunnen inwoners en recreanten onder de vliegroutes hun ervaringen online doorgeven via een link op de website www.belevingsvlucht.nl. De eerste resultaten worden snel na de belevingsvlucht bekend gemaakt.

Meetpunten

De belevingsvlucht is bedoeld om eenmalig het geluid van een representatief vliegtuig te laten horen. Munisense, het bureau dat de geluidmetingen gaat uitvoeren, gaat op 11 locaties meten. De resultaten van deze metingen kunt u bekijken via een link op www.belevingsvlucht.nl.
Na de belevingsvlucht op 30 mei zullen de resultaten van de metingen en de beleving van de inwoners gedeeld worden met het publiek op www.belevingsvlucht.nl.
Op 11 juni vindt een evaluatie van de belevingsvlucht plaats met de regiegroep. De voorzitter van de regiegroep biedt voor het zomerreces de eindevaluatie aan het ministerie aan.

Vliegroute