Elektrische auto voor boa's

Burgemeester Joost van Oostrum heeft samen met milieuwethouder Joke Pot de eerste elektrische auto voor de buitengewone opsporingsambtenaren (boa) van de gemeente Berkelland in gebruik genomen. De feestelijke overdracht was dinsdag 24 april 2018 voor de ingang van het gemeentehuis in Borculo.

Boa's, burgemeester en wethouder Pot bij overhandiging sleutel auto

Tot nu toe reden de BOA’s nog niet in elektrische auto’s in Berkelland. In het Energie Uitvoeringsprogramma 2014-2018 van de gemeente staat de ambitie in 2030 een energieneutrale samenleving te willen zijn. De aanschaf van deze 100% elektrische Peugeot Partner draagt hieraan bij en stond daarom al beschreven in het uitvoeringsprogramma. Waar mogelijk geeft de gemeente zelf ook een goed voorbeeld om te verduurzamen en te werken aan een energieneutrale gemeente. De aanschaf van deze elektrische auto voor de BOA’s past daarom heel goed en is een mooie volgende stap naar een 100% elektrisch wagenpark.

Oplaadpunten bij gemeentehuis

Bij het gemeentehuis komen meer oplaadpunten beschikbaar op de parkeerplaats, zowel voor bezoekers als ook voor de elektrische (bedrijfs)wagens van de gemeente Berkelland.

Taak van de boa's

BOA’s houden toezicht in de openbare ruimte en omdat de gemeente Berkelland daar heel veel van heeft beschikken de BOA’s nu over drie auto’s.  De andere twee auto’s van de BOA’s worden in de toekomst vervangen door exemplaren die gaan bijdragen aan een energieneutrale gemeente.

Gekozen is voor een elektrische bestelauto, zodat  BOA’s die onderweg zijn makkelijk de mogelijkheid hebben bijvoorbeeld een verdwaalde vuilniszak of achtergelaten fiets mee te nemen.

twee boa's en burgemeester in de nieuwe auto