Enquête in Rekken en Holterhoek

Woont u in het gebied in of rond Rekken, in of rond Holterhoek? U krijgt dan binnenkort een enquête in de brievenbus. De enquête gaat over het Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied.

Het is een samenwerking met bewoners, politie, agrariërs, jagers, bewonersverenigingen, de omgevingsdienst en de gemeente om samen een veiliger buitengebied voor elkaar te krijgen. De uitkomsten van de enquête geven een beeld van onveilige en ondermijnende situaties in het buitengebied. Ook brandveiligheid, overlast en verkeersveiligheid zijn hierbij thema’s. Het resultaat is dat de veiligheid in het buitengebied vergroot wordt en blijvende aandacht heeft van de partners.

Hiervoor is een nieuwe vorm van samenwerken voor het buitengebied in Berkelland. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeente Berkelland, politie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Waterschap Rijn en IJssel, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de gemeente Berkelland.

Als u de enquete ontvangt, bent u van harte uitgenodigd hieraan mee te doen!