Nieuw college Berkelland benoemd

In de raadsvergadering van 15 mei is het nieuwe college van Berkelland benoemd. Het college bestaat - naast burgemeester Joost van Oostrum - uit vier wethouders. Dat zijn mevrouw R.P. (Patricia) Hoytink-Roubos en mevrouw M.H.H. (Marijke) van Haaren-Koopman van het CDA, mevrouw H.J. (Anjo) Bosman van Gemeentebelangen Berkelland en de heer G.J. (Gerjan) Teselink van de VVD. Het college gaat aan de slag met het coalitieakkoord ‘Samen investeren in Berkelland’.

Portefeuilleverdeling college Berkelland 2018-2022

V.l.n.r. burgemeester Joost van Oostrum en de wethouders Gerjan Teselink, Anjo Bosman, Marijke van Haaren en Patricia Hoytink-Roubos
V.l.n.r. burgemeester Joost van Oostrum en de wethouders Gerjan Teselink, Anjo Bosman, Marijke van Haaren en Patricia Hoytink-Roubos

Burgemeester J.H.A. van Oostrum

 • Verbindend besturen
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Ondermijning
 • Handhaving
 • Inburgering
 • Internationale betrekkingen
 • Regionale Samenwerking
 • Promotie
 • Dienstverlening
 • Personeel, organisatie en bedrijfsvoering

Wethouder R.P. Hoytink-Roubos, CDA

 • Verbindend besturen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Demografische ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • P10
 • Vitaal platteland
 • Asbestverwijdering
 • 1e locoburgemeester

Wethouder H.J. Bosman, GB

 • Verbindend besturen
 • Openbare ruimte en klimaatadaptatie
 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • Sport
 • Verenigingen
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Muziek, Kunst en Cultuur
 • Dorps- en kulturhuzen
 • Monumentaal erfgoed
 • Erfgoedcentrum
 • 2e locoburgemeester

Wethouder G.J. Teselink, VVD

 • Verbindend besturen
 • Economie en duurzaamheid
 • Energie-uitvoeringsprogramma
 • Bedrijventerreinen
 • Sociaal domein: Participatiewet
 • Grondbeleid
 • Belastingen en leges
 • Financiën
 • 3e locoburgemeester

Wethouder M.H.H. van Haaren-Koopman, CDA

 • Verbindend besturen
 • Sociaal domein: Wmo en jeugdwet
 • Gezondheid
 • Bestemmingsplan buitengebied
 • Plussenbeleid
 • Natuur en Landschap
 • Recreatie en toerisme
 • 4e locoburgemeester