Wegversmallingen Neede

Wegversmallingen op de Borculoseweg en de Rapenburg in Neede blijven voorlopig staan.

Wegversmalling Borculoseweg

Al vanaf november vorig staat er als u van de rotonde G.L. Rutgersweg de Borculoseweg in Neede inrijdt, een rijbaan afzetting. Dat is ook het geval als u van de rotonde bij de Diepenheimseweg de Rapenburg op rijdt. Dat is gedaan om het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen de route door het centrum van Neede te nemen. We krijgen de laatste tijd vragen waarom deze er nog steeds staan en of deze noodzakelijk zijn. We lichten dit graag even toe.

Vanaf vorig jaar wordt er door aannemer NTP in opdracht van de provincie Gelderland gewerkt aan de N315. Vanaf 28 mei wordt gewerkt aan de fases tussen de rotonde Diepenheimseweg en de komgrens Haaksbergseweg. Dit deel is dan ook tot begin november afgesloten voor verkeer. Voor deze afsluiting worden meerdere afzettingen, omleidingen of andere maatregelen geplaatst.

Waarom is er gekozen voor de wegversmallingen?

Om sluipverkeer zoveel mogelijk te voorkomen zijn eind vorig jaar meerdere mogelijkheden besproken met de provincie, de aannemer, de politie en de gemeente. Een van de belangrijkste uitgangspunten was daarbij dat Neede bereikbaar moet blijven voor iedereen die in Neede moet zijn. Daarom is er een oplossing gezocht die doorgaand verkeer enigszins afschrikt en de overlast van een file auto’s in Neede zoveel mogelijk beperkt. Een wegversmalling houdt het verkeer vooral  tijdens de spitsuren tegen. De maatregel heeft als grote voordeel dat tijdens de spits de grootste file buiten Neede staat en niet in het centrum. Doordat er geen aaneengesloten stroom van auto’s in het centrum is, kunnen fietsers en voetgangers ook nog oversteken en kan verkeer vanuit de zijwegen de weg op.  

Bij elke fase evaluatie of wegversmallingen gehandhaafd blijven

Bij elke nieuwe fase wordt de maatregel van de wegversmallingen geëvalueerd. De maatregel blijkt tot nu toe het gewenste effect te hebben. Ook nu wordt er geconstateerd dat de Borculoseweg en de Rapenburg nog steeds vrij druk zijn. Dit is voor een deel verkeer met de bestemming Neede die nu een andere route door Neede moeten rijden en een deel doorgaand verkeer tussen Haaksbergen en Borculo. Om te voorkomen dat er tijdens de spits één lange rij auto’s door Neede rijdt is er tot nu toe voor gekozen de wegversmallingen te laten staan. Vooral de nabij gelegen scholen en bewoners van de wijken die naast deze wegen liggen zullen er nadelige effecten van hebben als de wegversmallingen verdwijnen. De volgende evaluatie/heroverweging zal plaatsvinden enkele weken nadat de 4e en 5e fase is gestart.