Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

November

 • 11 december inloopbijeenkomst over Eibergen centrum

  30 november 2018

  Nieuwsgierig naar de plannen voor de herinrichting van het centrum van Eibergen? Op dinsdag 11 december vindt van 17.30 tot 20.00 uur in De Huve, Grotestraat 52 in Eibergen een inloopbijeenkomst.

 • Infoavond Georganiseerde criminaliteit

  05 november 2018

  Kom op maandag 12 november naar de veiligheidsavond met als thema ‘Georganiseerde criminaliteit dichtbij’ en ontdek hoe ook u ‘onzichtbare criminaliteit’ kunt herkennen. De bijeenkomst vindt plaats bij Schuurman Schoenen, Parallelweg 44 in Neede, toegang is gratis.

 • Collegebezoek Sportclub Neede en D'RAN

  02 november 2018

  Dinsdag 30 oktober was het college van burgemeester en wethouders te gast bij Sportclub Neede en de survivalvereniging D’RAN. Het college werd door Jan van Doorn in vogelvlucht meegenomen in de geschiedenis van Sportclub Neede, die volgend jaar 100 jaar bestaat. Een jubileumcommissie is bezig met de voorbereidingen van een jubileumjaar vol met bijzondere activiteiten.

 • Gemeente stelt kluswoninglening beschikbaar

  02 november 2018

  Wilt u graag een verouderde koopwoning in Berkelland opknappen, maar heeft u daar de financiële middelen niet voor? Misschien is de kluswoninglening dan iets voor u. De gemeente Berkelland biedt deze lening aan in samenwerking met de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).

 • Ontwerp structuurvisie Plussenbeleid ter inzage

  02 november 2018

  Op 23 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd om het ontwerp van de Structuurvisie Plussenbeleid ter inzage te leggen. In het Plussenbeleid worden de voorwaarden en kaders gesteld waaraan niet-grondgebonden veehouderijen moeten voldoen bij uitbreidingen waarvoor een planologische procedure nodig is. Het ontwerp ligt van 7 november tot en met 18 december 2018 ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna kan de raad overgaan tot definitieve vaststelling van de structuurvisie. Voor de officiële publicatie zie verderop in dit BerkelBericht.

 • Welzijnsraad vergadert 15 november

  02 november 2018

  De Welzijnsraad vergadert ook in november weer op locatie en wel op 15 november 2018 om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum Het Hof, Hoflaan 3-5 in Borculo. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

 • 12 november: Commissie bezwaarschriften

  02 november 2018

  De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 12 november 2018 een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.

 • Zorg en ondersteuning in 2019

  02 november 2018

  Hoewel het nieuwe jaar nog ver weg klinkt, bereiden de Achterhoekse gemeenten zich al voor op de levering van zorg en ondersteuning in 2019. Zodat inwoners ook in het nieuwe jaar hun benodigde Jeugd- en/of Wmo-hulp krijgen.

 • Opvouwbare rolstoelen bij ZOOV op Maat

  02 november 2018

  In alle rolstoelbussen van ZOOV Op Maat staan sinds 29 oktober opvouwbare rolstoelen. ZOOV Op Maat is gestart met de proef om zo ook reizigers in een scootmobiel of reizigers die slecht ter been zijn een goede reis te laten maken.

 • 14 november activiteiten in Ruurlo!

  02 november 2018

  Op woensdag 14 november worden er in en om de bibliotheek aan de Dorpsstraat 74 in Ruurlo allerlei activiteiten georganiseerd met als onderwerp: Samen Gezond.
  Er is die dag van alles te doen voor jong en oud! ’t Dorpshuis, Old Reurle, Voormekaar Ruurlo, Gemeente Berkelland en de Bibliotheek Oost-Achterhoek namen het initiatief voor deze dag en stelden een programma op.

 • Kinderen brengen burgemeester ontbijtje

  06 november 2018

  Vanochtend brachten 25 kinderen van De Kerst Zwartschool uit Ruurlo een ontbijtje bij burgemeester Van Oostrum in het gemeentehuis. In het restaurant van de gemeente gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

 • Achterhoekse stillevens in gemeentehuis tot 23 november

  07 november 2018

  De reizende expositie van 9 Achterhoekse Stillevens – met ook een stilleven van Berkelland - is vanaf 5 november tot 23 november te bewonderen in de hal van het gemeentehuis aan de Marktstraat 1 in Borculo. Kunstenaar Louise te Poele kreeg van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek een aantal maanden geleden de opdracht voor de 9 gemeenten in de Achterhoek een stilleven te maken gebaseerd op hun rijke historie.

 • Militaire oefening

  08 november 2018

  Het ministerie van Defensie houdt van 19 tot en met 23 november 2018 een oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Apeldoorn, Hengelo, Haaksbergen en Zutphen. Er doen 19 militairen, 4 pantservoertuigen (Fenniks) en 6 bedrijfswagens mee.

 • Wonen met zorg

  08 november 2018

  Wat is er nodig om mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk te laten meedoen in hun eigen omgeving? Welke woonbehoeften hebben zij en hoe kunnen we daaraan voldoen?
  Dit najaar verkent de gemeente Berkelland een aantal nieuwe initiatieven op het gebied van wonen met zorg vanuit het perspectief van bewoners, zorgvragers en hun verwanten.

 • Uitkomsten woonenquête Haarlo

  08 november 2018

  Bent u inwoner van Haarlo en nieuwsgierig naar de uitkomsten van de Woonenquête ‘Haarlo Natuurlijk’, kom dan 19 november 2018 om 20.00 uur naar HCR Prinsen in Haarlo.

 • Uitkomsten internetpeiling

  08 november 2018

  Inwoners van Berkelland zijn tevreden over de eigen woon- en leefomgeving. Ze geven gemiddeld een 8 voor de mate waarin zij prettig wonen in hun buurt. Een mooie uitkomst van de internetpeiling, waaraan in juni 827 inwoners van Berkelland hebben deelgenomen.

 • Huishoudelijke Hulp Toelage stopt

  08 november 2018

  De gemeente Berkelland stopt per 1 januari 2019 met de huishoudelijke hulp toelage. Inwoners die voor deze regeling in aanmerking kwamen, konden tegen een kleine vergoeding professionele hulp in het huishouden inkopen.

 • Dubbele bewoning en woningsplitsing

  08 november 2018

  De gemeente werkt aan het in beeld brengen van de bestaande situaties van dubbele bewoning en woningsplitsing. Daarover heeft op 9 oktober 2018 een artikel in BerkelBericht gestaan. Ook is hierover recent in de regionale media bericht.

 • Inloopbijeenkomst ‘oude’ N18

  08 november 2018

  Op donderdag 22 november 2018 van 18.30 tot 21.00 uur is er in de Huve in Eibergen een inloopbijeenkomst over aanpassingen van de 'oude' N18. Daar kunt u de plannen bekijken. Ook is het mogelijk om vragen te stellen over de plannen.

 • Nieuwe indeling Cycloonpark

  08 november 2018

  Na een intensieve voorbereidingsperiode, waarin met en door wijkbewoners hard gewerkt is aan het definitief ontwerp voor dit park, gaan we beginnen met de uitvoering. In november en december voeren we het werk uit aan de paden en beplanting. Met het werk aan het centrale deel voor monumenten en podium starten we begin 2019.

 • Nieuwe ondernemers gezocht

  08 november 2018

  Verkoopt u dames- en herenkleding of hebt u een loempiakraam? Dan bent u welkom op de weekmarkt in Neede.

 • Informatie over evenementen

  19 november 2018

  Bent u van plan om binnenkort een buurtfeest te houden of wilt u volgend jaar misschien een groot evenement organiseren? Dan hebt u daar een vergunning van de gemeente voor nodig. Om het u wat makkelijker te maken en u goed op weg te helpen houden wij een informatiemarkt. Daar komen alle facetten en partijen die bij deze vergunning horen, aan de orde.

 • Beleid plaatsing antennemasten

  08 november 2018

  De gemeente heeft nieuw beleid voor de plaatsing van antennemasten opgesteld. Door gewijzigde wet- en regelgeving was het wenselijk nieuw beleid op te stellen. Het bestaande beleid wordt hiermee geactualiseerd, toetsgronden worden specifieker benoemd en omgevingsvergunningen kunnen beter worden gemotiveerd.

 • Regels reclame veranderen

  12 november 2018

  In Berkelland zijn in 2011 regels gemaakt voor reclame. In die tijd werd er nog niet zo veel aan buitenreclame gedaan. Inmiddels is dit erg veranderd. Vooral in de zomer staan er buiten veel tijdelijke reclameborden voor allerlei evenementen. Ook voor evenementen die niet in Berkelland plaatsvinden.

 • Collegebezoek aan Timmerije in Noordijk

  16 november 2018

  Op 13 november brachten burgemeester en wethouders een werkbezoek aan Timmerije in Noordijk. Algemeen directeur Wim Simons nam het college mee in de ontwikkelingen en gaf een rondleiding door dit schitterende bedrijf.

 • Deel Hogebrugweg Haarlo opnieuw bestraat

  16 november 2018

  Vanaf woensdag 21 november tot en met 21 december 2018 wordt een gedeelte van de Hogebrugweg in Haarlo opnieuw bestraat. Het gaat om het gedeelte tussen de huisnummers 1 en 2, 2a.
  Tijdens het werk dat uitgevoerd wordt door Dostal Wegenbouw, is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

 • 5 december Publiekswinkel 's avonds gesloten

  16 november 2018

  Op 5 december 2018 is de Publiekswinkel ’s avonds gesloten. U kunt dan tussen 17.00 en 19.00 uur niet bij ons terecht.

 • Horeca-convenant 'Veilig Uitgaan' ondertekend

  16 november 2018

  Op 17 oktober sloten vertegenwoordigers van gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en het bestuur van afdeling Berkelland van Koninklijke Horeca Nederland het nieuwe horeca-convenant 'Veilig Uitgaan 2018' af.

 • In gesprek over wonen in Rietmolen

  16 november 2018

  Op 14 november is in Rietmolen opnieuw met inwoners gesproken over wonen in het dorp. De belangstelling was groot. Samen werd gesproken over de leefbaarheid van Rietmolen. Welke mogelijkheden zijn er, voor jong tot oud, om in het dorp te kunnen blijven wonen?

 • Onttrekking aan openbaarheid zandpad Eibergen

  16 november 2018

  Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op 13 november 2018 besloten om het zandpad gelegen aan de oostkant van de kavel in de hoek tussen de Zwilbroekseweg en de Rekkenseweg in Eibergen te onttrekken aan de openbaarheid.

 • Start parkeeronderzoek Borculo-centrum

  16 november 2018

  In de week van 19 tot en met 24 november 2018 vindt een onderzoek plaats naar het parkeren in het centrum van Borculo.

 • Vrijwilligers NPV Neede in het zonnetje!

  19 november 2018

  Deze maand verraste Wethouder Marijke van Haaren samen met Anouk van het Voormekaar team de vrijwilligers van NPV Neede die al sinds 1946 het onderhoud van het Ter Weemepark uit Neede voor hun rekening nemen.

 • Proef openingstijden publiekswinkel

  14 november 2018

  De gemeente Berkelland gaat van 1 januari 2019 een proef uitvoeren met werken op afspraak. Dit om de wachttijden te verkorten. Daarnaast is de gemeente telefonisch niet bereikbaar op dinsdagmiddag, enkel voor spoedgevallen.

 • Trots op samenwerking voor veiligheid

  21 november 2018

  Een veilige omgeving om in te leven en te werken is belangrijk en geldt voor iedereen. Maar veiligheid is groter dan de eigen gemeente. Daar hebben Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de afgelopen jaren intensief in samengewerkt, aldus burgemeester Van Oostrum. “Die samenwerking bevalt zo goed dat we nu samen een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2019-2022 hebben opgesteld.”

 • Infoavond evenementen

  23 november 2018

  Op 21 november 2018 heeft ’s avonds een drukbezochte avond plaatsgevonden over feesten en evenementen. In veel gevallen is hier een vergunning voor nodig. De gemeente informeerde organisatoren over evenementenvergunningen en wat daar allemaal bij komt kijken.

 • Militaire oefening

  23 november 2018

  Het ministerie van Defensie houdt van 3 tot en met 11 december 2018 een oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Goor, Apeldoorn en Zwolle. Er doen 18 militairen en 9 voertuigen mee.

 • Streekeigen beplanting Geesteren

  23 november 2018

  Verschillende bewoners uit Geesteren hebben vorige week meer dan 6.700 streekeigen bomen en struiken gepland voor een mooier buitengebied. Zij plantten op hun erf en in het landschap inheemse struiken, zoals sleedoorn, liguster, hazelaar en Gelderse roos, maar ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen.

 • Woononderzoek en dorpsplan Noordijk

  23 november 2018

  Op 15 november 2018 is in Noordijk met inwoners gesproken over het leven en wonen in het dorp. Samen werd gesproken over de leefbaarheid van Noordijk. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen nu en in de toekomst prettig kan blijven wonen in het dorp? De informatie die tijdens de avond is opgehaald, wordt gebruikt voor het opstellen van een nieuwe dorpsplan.

 • Inloopmoment Rekken

  23 november 2018

  Heeft u gezondheids- of opvoedvragen, wilt u vrijwilligerswerk doen, bent u mantelzorger en wilt u uw situatie bespreken of heeft u een andere vraag over uw wijk of buurt?

 • Waardering mantelzorger

  23 november 2018

  Heeft u langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week iemand in uw naaste omgeving die voor u zorgt? Dan verdient hij of zij een blijk van erkenning en waardering.

 • Taaltraject bijstandsgerechtigden

  23 november 2018

  Laaggeletterdheid is nog steeds een veel voorkomend probleem waar een groot taboe op rust. Maar liefst 1 op de 6 Nederlanders ondervindt hierdoor dagelijks problemen. Ook bij het vinden van werk is laaggeletterdheid vaak een drempel. De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) biedt nu voor bijstandsgerechtigden een taaltraject aan.

 • Week zonder geweld

  23 november 2018

  Deze week is de Week Zonder Geweld. Tijdens deze week voeren verschillende organisaties, waaronder Veilig Thuis, campagne om aandacht te vragen voor huiselijk geweld en om samen het verschil te maken.

 • Collectieve zorgverzekering 2019

  30 november 2018

  Voor het jaar 2019 kunnen inwoners met een laag inkomen bij Menzis of Salland Zorgverzekeringen een collectieve zorgverzekering (ziektekostenregeling) afnemen.

 • Handige afvalapp

  27 november 2018

  Heeft u een smartphone of tablet? Download dan de afvalapp van de gemeente Berkelland. U kunt ook een herinnering instellen, zodat u op tijd een signaal krijgt om afval aan de weg te zetten.

 • Plannen Serious Request

  23 november 2018

  Heeft u plannen om iets te organiseren voor Serious Request dit jaar? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft.

 • Samenwerking veiligheid

  23 november 2018

  Een veilige omgeving om in te leven en te werken is belangrijk en geldt voor iedereen. Maar veiligheid is groter dan de eigen gemeente. Daar hebben Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de afgelopen jaren intensief in samengewerkt.

 • Publiekswinkel eerder dicht op 11 december

  26 november 2018

  Op 11 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 16.00 uur gesloten.

  Vanaf 16.00 uur is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. In geval van nood kunt u het centrale nummer 0545-250 250 bellen.

 • Ontmoeting op 4 december in Neede

  26 november 2018

  Op dinsdag 4 december 2018 kunt u in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente, politie, boa en Voormekaar. Samen met de marktmeester staan zij tussen 9 en 12 uur voor u klaar bij de koffiehoek op de weekmarkt op het Vlearmoesplein in Neede.

 • Geen avonddienst Publiekswinkel op 5 december

  26 november 2018

  Op 5 december 2018 is de Publiekswinkel ’s avonds gesloten. U kunt dan tussen 17.00 en 19.00 uur niet bij ons terecht.

 • Jongerenraad zoekt leden

  23 november 2018

  Ben jij tussen de 15 en de 27 jaar, woon je in de gemeente Berkelland en wil jij je voor minimaal één jaar actief inzetten voor jongeren? Laat je dan horen! Aanmelden kan nog tot 10 december 2018!

 • Jimmy's Borculo

  23 november 2018

  Er wordt flink geklust aan de Voorstad 13A in Borculo. Op 13 december 2018 opent daar namelijk de eerste Jimmy’s in Berkelland. Jongeren tussen de 12 en 28 jaar uit alle kernen zijn hier welkom om met behulp van elkaar en met ondersteuning van de jongerenwerker zichzelf verder te ontwikkelen.

 • Start Knooppunt Mantelzorg

  28 november 2018

  Om mantelzorgers te helpen op een zo prettig mogelijke manier te kunnen blijven zorgen voor de ander, start de gemeente Berkelland met het Knooppunt Mantelzorg. Dit Knooppunt neemt niet de zorg over, maar kijkt wat de mantelzorger nodig heeft.

 • Voorwaarden uitmaaien zaksloten

  30 november 2018

  Afvoersloten worden jaarlijks door de gemeente uitgemaaid. Het vrijkomende maaisel wordt afgevoerd. Zaksloten worden niet jaarlijks gemaaid. Het beheer bestaat uit het 1 keer in de 8 jaar verwijderen van houtopslag.
  Het staat aanliggende grondeigenaren vrij om gemeentelijke zaksloten jaarlijks zelf uit te (laten) maaien. Voorwaarde is wel dat het vrijkomende maaisel op eigen grond wordt verwerkt of afgevoerd. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om dit maaisel op de wegberm te leggen. De gemeente voert dit maaisel niet af.

 • 30 of 40 dagen geen alcohol: doe ook mee!

  30 november 2018

  In 2019 kunt u in 2 periodes meedoen aan IkPas: op 1 januari (30 dagen) of op 6 maart (40 dagen). Ga samen met duizenden anderen de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze!

 • Donkere dagen: samen inbraken voorkomen

  30 november 2018

  Het donkere dagen offensief is weer begonnen. In deze periode zien we een toename van delicten als inbraken, overvallen en straatroven. Doordat de dagen korter worden, hebben criminelen meer mogelijkheden om ongezien hun gang te gaan. De politie is in deze periode zeer actief in het bestrijden van deze zogenaamde ‘high impact crimes’, delicten die een grote impact hebben op de slachtoffers.

 • Brief over de nieuwe afvalinzameling vanaf 1 januari

  30 november 2018

  Voor 5 december hebben alle huishoudens in Berkelland een brief in de bus over de nieuwe afvalinzameling vanaf 1 januari 2019. Ons doel is om in 2020 minder dan 100 kg afval per inwoner per jaar in de grijze container te hebben. Nu is dat nog ongeveer 250 kg. Door beter te scheiden houden we meer grondstoffen over die herbruikbaar zijn.