Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

11 december inloopbijeenkomst over Eibergen centrum

Nieuwsgierig naar de plannen voor de herinrichting van het centrum van Eibergen? Op dinsdag 11 december vindt van 17.30 tot 20.00 uur in De Huve, Grotestraat 52 in Eibergen een inloopbijeenkomst.

centrum eibergen

Impressie (definitieve inrichting kan verschillen)

Er wordt hard gewerkt aan fase 2. Intussen gaan we bezig met de voorbereiding van fase 3 van de herinrichting van het centrum van Eibergen. In deze fase wordt de Grotestraat tussen De Oude Mattheüs en de Laagte, de Kerkstraat, de Burg. Smitsstraat en de Kleine Hagen tussen de Laagte en de Kerkstraat en de Hagen tussen de Kerkstraat en de Brink opnieuw ingericht.

Bij deze herinrichting wordt de riolering vervangen in de Grotestraat ter hoogte van De Oude Mattheüs tot aan de Kerkstraat. In de hele fase komt er een nieuwe inrichting van de straat met bestrating. Met de input van de werkgroepen voor de herinrichting van het centrum en de inventarisatie van wensen en ideeën van aanwonenden hebben we een conceptontwerp gemaakt. Op het conceptontwerp kunt u zien hoe de straten eruit komen te zien. Dit conceptontwerp is te bekijken tijdens de inloopavond op 11 december van 17.30 tot 20.00 uur in De Huve in Eibergen.

Aan de hand van de reacties die we op dit conceptontwerp ontvangen wordt het definitief ontwerp gemaakt. Dit definitief ontwerp wordt vastgesteld door de Taskforce Eibergen centrum en het college van burgemeester en wethouders waarna de aanbesteding en uitvoering volgt.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met de heer R.F.J. Asschert. Hij is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar via 0545 - 250 250.