Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Dubbele bewoning en woningsplitsing

De gemeente werkt aan het in beeld brengen van de bestaande situaties van dubbele bewoning en woningsplitsing. Daarover heeft op 9 oktober 2018 een artikel in BerkelBericht gestaan. Ook is hierover recent in de regionale media bericht.

luchtfoto van buitengebied

Verkeerde informatie

In het artikel in de regionale media werd gesproken over een enquête en over het mogelijk legaliseren van dubbele bewoning en woningsplitsing. Van een enquête  is echter geen sprake. Daarnaast is er, in tegenstelling tot wat in het artikel staat, geen sprake van legalisering, omdat dubbele bewoning/woningsplitsing niet per definitie illegaal is. Om onjuiste beeldvorming te voorkomen, willen we u nogmaals het proces toelichten.

In kaart brengen woonsituaties

In het buitengebied zijn ongeveer 800 gebouwen waar een vergunning is verleend voor dubbele bewoning of een gesplitste woning. Daar is dus geen sprake van een illegale situatie. Ook een verbouwing die zonder vergunning is uitgevoerd leidt niet per definitie tot een illegale woonsituatie.

Het college merkt regelmatig dat het voor bewoners van boerderijen onduidelijk is wat hun woonsituatie is; inwoning, gesplitst of dubbel bewoond. Dit kan leiden tot knelpunten bij verkoop en financiering. Het college vindt het belangrijk om hier duidelijkheid over te scheppen, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Daarom worden de bestaande situaties van dubbele bewoning en woningsplitsing geïnventariseerd. Als de inventarisatie is afgerond, naar verwachting begin 2019, krijgen de eigenaren een brief. Daarin wordt gevraagd om de woonsituatie zoals die bij de gemeente bekend is te controleren/bevestigen. Dit is geen enquête, zoals in de media beschreven. U hoeft zich hier nu nog niet voor te melden. Ook blijven we u informeren via BerkelBericht.