Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Horeca-convenant 'Veilig Uitgaan' ondertekend

Op 17 oktober sloten vertegenwoordigers van gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en het bestuur van afdeling Berkelland van Koninklijke Horeca Nederland het nieuwe horeca-convenant 'Veilig Uitgaan 2018' af.

Ondertekening convenant

Dit nieuwe horeca-convenant vervangt het convenant uit 2007. Dit vanwege gewijzigde wet- en regelgeving (zoals de Drank- en Horecawet) en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel van het nieuwe convenant is om een prettig en veilig uitgaansklimaat te bevorderen, op basis van een integrale aanpak van problemen.

Afspraken convenant

Het convenant omvat verschillende afspraken over de inzet die alle partijen op basis van hun eigen verantwoordelijkheid hieraan leveren. Deze gaan onder meer over het toelatingsbeleid, de te hanteren huisregels, maatregelen in het belang van de openbare en veiligheid, de inzet van beveiliging, verantwoorde alcoholverstrekking, sluitingstijden en het voorkomen van geluidsoverlast.

Het convenant werd door Hendrike Lobbes (voorzitter afdelingsbestuur van Koninklijke Horeca Nederland), Hanneke de Bruyne (teamchef van politie), Sandra Wiarda (Officier van Justitie) en burgemeester Joost van Oostrum ondertekend.