Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Huishoudelijke Hulp Toelage stopt

De gemeente Berkelland stopt per 1 januari 2019 met de huishoudelijke hulp toelage. Inwoners die voor deze regeling in aanmerking kwamen, konden tegen een kleine vergoeding professionele hulp in het huishouden inkopen.

Iemand maakt het aanrecht schoon met een doekje

De regeling werd in 2016 gestart met als doel om werkgelegenheid onder thuishulpen te behouden. Het is echter niet langer noodzakelijk om de regeling hiervoor in stand te houden.

Huishoudelijke hulp zelf regelen

Inwoners kunnen vanaf 1 januari 2019 geen gebruik meer maken van de huishoudelijke hulp toelage. Dit betekent dat inwoners zelf en met hun eigen netwerk hun huishouden moeten regelen. Lukt dit niet, dan kunnen zij zich melden bij Voormekaar. Er wordt dan onderzocht of professionele huishoudelijke hulp nodig is. En er dus een beroep kan worden gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Uitzondering voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers blijft er in 2019 wel een ondersteuningsmogelijkheid voor huishoudelijke hulp. Maakt u als mantelzorger gebruik van de huishoudelijke hulp toelage? Of bent u mantelzorger en wilt u meer weten over deze vorm van ondersteuning? Neem dan vóór 22 november contact op met Voormekaar. Dit kan via de website van Voormekaar: www.voormekaar.net of telefonisch: 0545 – 250 300.