Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

In gesprek over wonen in Rietmolen

Op 14 november is in Rietmolen opnieuw met inwoners gesproken over wonen in het dorp. De belangstelling was groot. Samen werd gesproken over de leefbaarheid van Rietmolen. Welke mogelijkheden zijn er, voor jong tot oud, om in het dorp te kunnen blijven wonen?

Woonavond

De avond werd gestart met een welkom door Patriek Piepers, inwoner van Rietmolen. Patriek zit samen met meerdere inwoners in een projectgroep die al enige tijd werkt aan een nieuw dorpsplan voor Rietmolen. Later vertelde inwoner Joost Lansink welke stappen zijn gezet om te komen tot een nieuw dorpsplan.

Anja van Maren, contactpersoon Wonen bij de gemeente Berkelland, vertelde over de ontwikkelingen op het gebied van wonen. Ze stelde de aanwezigen gerust door te melden dat nieuwe woningen ontwikkeld kunnen worden in Rietmolen, als uit onderzoek blijkt dat er een aantoonbare woonbehoefte is die niet in de bestaande woningen is te vervullen.

Woonavond

Kansen, uitdagingen en bedreigingen

Aan de inwoners werd vervolgens gevraagd in groepen te spreken over kansen, uitdagingen en bedreigingen voor wonen in Rietmolen. Dat leverde de volgende reacties op:

  • Er zijn weinig woningen voor ouderen en jongeren in Rietmolen. Veel ouderen blijven daarom nu wonen in de woningen waar ze als jong gezin zijn ingetrokken.
  • Veel jongeren zijn de laatste jaren vertrokken naar andere dorpen, omdat daar meer geschikte woningen voor hen waren.
  • Er zijn nog verschillende bouwkavels te koop op De Mölle. Deze kavels zijn nu te duur.
  • Als er woonbehoefte is onder inwoners, is de locatie van Maalderij Kuiper ook een mooie plek in het dorp om nieuwe woningen te ontwikkelen.

Woonavond

Woonwensen in kaart brengen

Vanaf begin december wordt een woonwensen-enquête gehouden onder alle inwoners van Rietmolen. Dit is een onderdeel van het woononderzoek ‘(T)huis in Rietmolen’. Het doel van het onderzoek is om de woningmarkt van Rietmolen in kaart te brengen. Een belangrijke vraag hierbij is: sluiten aanbod en vraag voldoende op elkaar aan? En wat zijn anders de woonuitdagingen voor Rietmolen? Via een brief ontvangen inwoners van Rietmolen hierover meer informatie. Na de enquête worden er gesprekken gevoerd met inwoners over hun woonwensen. Eind februari  worden de resultaten van de enquête verwacht en natuurlijk gedeeld met alle inwoners. Het hele traject is te volgen op www.rietmolen.eu of op de facebookpagina van stichting gemeenschap Rietmolen.