Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Nieuwe indeling Cycloonpark

Na een intensieve voorbereidingsperiode, waarin met en door wijkbewoners hard gewerkt is aan het definitief ontwerp voor dit park, gaan we beginnen met de uitvoering. In november en december voeren we het werk uit aan de paden en beplanting. Met het werk aan het centrale deel voor monumenten en podium starten we begin 2019.

Huidige cycloonpark

Wat gaat er allemaal gebeuren?

Er worden nieuwe paden aangelegd met nieuwe openbare verlichting. In het centrale deel van het park komt een nieuwe plek voor de huidige monumenten en er wordt een podium gebouwd met daarop een kunstwerk in de vorm van een Cycloon.

In het park wordt meer ruimte gemaakt voor wateropvang en er komt nieuwe beplanting.

Tijdens het werk in november en december wordt, om veilig te kunnen werken, het park rondom afgesloten met lage dranghekken.

De bushalte ‘Cycloonpark’ blijft gedurende het hele werk bereikbaar.