Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Onttrekking aan openbaarheid zandpad Eibergen

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op 13 november 2018 besloten om het zandpad gelegen aan de oostkant van de kavel in de hoek tussen de Zwilbroekseweg en de Rekkenseweg in Eibergen te onttrekken aan de openbaarheid.

Zandpad Eibergen

Het besluit ligt vanaf 21 november 2018 tot 2 januari 2019 gedurende de openingstijden ter inzage in de Publiekswinkel.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit. Beroep instellen is gedurende 6 weken mogelijk vanaf de dag waarop dit besluit ter inzage ligt. Beroep instellen kan bij de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Het beroepschrift moet ondertekend worden en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Bij het beroepschrift wordt een kopie van dit besluit gevoegd. Een belanghebbende van wie redelijkerwijs verweten kan worden dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht kan geen beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Het beroep stopt de uitvoering van dit besluit niet. De rechtbank Gelderland oordeelt over het ingediende beroep. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland kan op verzoek de uitvoering van dit besluit voorlopig voorkomen. Dat gebeurt in afwachting van de definitieve beslissing van de rechtbank en alleen als de voorzieningenrechter vindt dat er sprake is van spoedeisend belang. Adres: voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM  ARNHEM.