Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Start Knooppunt Mantelzorg

Om mantelzorgers te helpen op een zo prettig mogelijke manier te kunnen blijven zorgen voor de ander, start de gemeente Berkelland met het Knooppunt Mantelzorg. Dit Knooppunt neemt niet de zorg over, maar kijkt wat de mantelzorger nodig heeft.

Ook zet het Knooppunt in op meer bewustwording bij professionals en organisaties die te maken hebben mantelzorgers. Met de ontwikkeling en oprichting van het Knooppunt Mantelzorg wil de gemeente concrete invulling geven aan de geuite behoefte van veel mantelzorgers.

We moeten zuinig zijn op de mantelzorgers

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde, daar wil de gemeente Berkelland zuinig op zijn. We merken en signaleren dat veel mantelzorgers overbelast dreigen te raken of rondlopen met allerlei soorten vragen. Het Knooppunt Mantelzorg moet daar op inspelen. Het werken aan meer bewustwording, bekendheid geven aan mantelzorg en het versterken van het netwerk om de mantelzorger heen zijn taken die vanuit het Knooppunt Mantelzorg opgepakt gaan worden. Dit doet de gemeente niet vanuit een statisch loket, maar door nog meer te investeren in de samenwerking met verschillende partijen die op een of andere manier betrokken zijn bij de mantelzorger. Uitgangspunt van de werkwijze en ondersteuning vanuit het Knooppunt is dat de mantelzorger regie houdt op de manier waarop hij of zij zorgt voor de ander.

Samen met mantelzorgers

Het Knooppunt is een aanvulling op wat de gemeente Berkelland al doet voor mantelzorgers. Zoals de mantelzorgwaardering, de vouchers voor huishoudelijke hulp en de mogelijkheid om gebruik te maken van zorgvrijwilligers.

Met het oprichten van een Knooppunt Mantelzorg geven we concreet invulling aan de geuite behoefte van veel mantelzorgers bij de totstandkoming van het beleidskader sociaal domein ‘Samen denken, Samen doen’. Samen met mantelzorgers en professionals zijn de uitgangspunten voor het Knooppunt uitgedacht. De komende tijd gaat de gemeente met hen en onder begeleiding van Spectrum partner met elan concrete invulling geven aan de activiteiten en vormen van ondersteuning die vanuit het Knooppunt geïnitieerd kunnen worden. Zij zijn een adviesorganisatie binnen het sociaal domein met kennis en ervaring op het gebied van mantelzorg.