Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Streekeigen beplanting Geesteren

Verschillende bewoners uit Geesteren hebben vorige week meer dan 6.700 streekeigen bomen en struiken gepland voor een mooier buitengebied. Zij plantten op hun erf en in het landschap inheemse struiken, zoals sleedoorn, liguster, hazelaar en Gelderse roos, maar ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen.

Bewoners kijken toe hoe boom wordt geplant door wethouder en bewoner

Buitengebied veel mooier

In de loop van de tijd zijn veel landschapselementen achteruitgegaan. Met name de houtsingels in het kampenlandschap en struweelhagen in de beekdalen. Met het project ‘Geesteren in het Groen’ zijn  inwoners van het buitengebied van Geesteren in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Met als resultaat dat na de plantdag het buitengebied van Geesteren landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zal zijn.