Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Uitkomsten internetpeiling

Inwoners van Berkelland zijn tevreden over de eigen woon- en leefomgeving. Ze geven gemiddeld een 8 voor de mate waarin zij prettig wonen in hun buurt. Een mooie uitkomst van de internetpeiling, waaraan in juni 827 inwoners van Berkelland hebben deelgenomen.

Berkelbericht schuin

Daarnaast blijkt dat een groot deel van de deelnemers niet of nooit naar de lokale radiozenders Gelre FM of Leuk.fm luistert. De vragen van dit onderzoek gingen over de woon- en leefomgeving van onze inwoners, de dienstverlening van de gemeente en over onze lokale radio-omroep en Berkelbericht.

Woon- en leefomgeving van onze inwoners

Inwoners zijn over het algemeen tevreden met de buurt waarin zij wonen. Een ruime meerderheid voelt zich veilig. Over de leefbaarheid zijn de meningen verdeeld. Een deel van de deelnemers (17%) geeft aan dat de leefbaarheid in zijn/haar buurt vooruit is gegaan, een ander deel (16%) vindt de leefbaarheid juist achteruit gegaan. Er wordt een ruim voldoende (6,6) gegeven voor de zorg die de gemeente levert aan de woon- en leefomgeving. Daarbij valt te denken aan onderhoud van groen en trottoirs in de wijk.

Een ruime meerderheid van de deelnemende inwoners voelt zich over het algemeen nooit of zelden eenzaam (88%). De helft geeft aan dat zij met regelmaat zorgen voor een naaste die hulp nodig heeft. Ook blijkt uit dit onderzoek dat veel inwoners actief zijn in het verenigingsleven, en dan met name binnen sportverenigingen. Ruim 60% doet regelmatig vrijwilligerswerk.

Dienstverlening van de gemeente

Een derde van de deelnemers heeft (heel) veel vertrouwen in het bestuur van de gemeente, bijna de helft antwoordt neutraal. Er wordt een voldoende (6,4) gegeven voor de wijze waarop de gemeente samenwerking zoekt met inwoners en organisaties. Voor de algemene dienstverlening wordt een 6,7 gegeven. De communicatie wordt ook met een 6,7 gewaardeerd. In vergelijking met 2016 hebben inwoners dit jaar op deze punten een iets hoger cijfer gegeven.

Lokale radio-omroep

Twee derde van de deelnemers kent de lokale omroep Gelre FM en/of Leuk.fm. Het blijkt dat er weinig wordt geluisterd naar deze radiozenders: ruim driekwart luistert nooit naar Gelre FM en 90% luistert nooit naar Leuk.fm. Zo’n 40% van de inwoners die wel naar één van beide radiozenders luistert geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de kwaliteit van de programma’s.