Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Voorwaarden uitmaaien zaksloten

Afvoersloten worden jaarlijks door de gemeente uitgemaaid. Het vrijkomende maaisel wordt afgevoerd. Zaksloten worden niet jaarlijks gemaaid. Het beheer bestaat uit het 1 keer in de 8 jaar verwijderen van houtopslag.
Het staat aanliggende grondeigenaren vrij om gemeentelijke zaksloten jaarlijks zelf uit te (laten) maaien. Voorwaarde is wel dat het vrijkomende maaisel op eigen grond wordt verwerkt of afgevoerd. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om dit maaisel op de wegberm te leggen. De gemeente voert dit maaisel niet af.

bermmaaisel

De bermsloten binnen de gemeente Berkelland zijn onderverdeeld in afvoersloten en zaksloten. Afvoersloten dienen voor het afvoeren van oppervlaktewater naar de grote watergangen van het waterschap. Deze sloten worden jaarlijks door de gemeente uitgemaaid en het vrijkomende maaisel wordt afgevoerd.

De zaksloten hebben geen afvoerfunctie maar dienen wel als opvang van hemelwater waarna het weg kan zakken in de bodem. Deze sloten worden niet jaarlijks uitgemaaid. Het beheer bestaat uit het 1 keer in de 8 jaar verwijderen van houtopslag.