Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Woononderzoek en dorpsplan Noordijk

Op 15 november 2018 is in Noordijk met inwoners gesproken over het leven en wonen in het dorp. Samen werd gesproken over de leefbaarheid van Noordijk. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen nu en in de toekomst prettig kan blijven wonen in het dorp? De informatie die tijdens de avond is opgehaald, wordt gebruikt voor het opstellen van een nieuwe dorpsplan.

Het zaaltje in het Haarhoes zit vol met mensen die mee willen praten

Nieuw dorpsplan is nodig

De avond werd gestart met een welkom door Henk Radstaak, inwoner van Noordijk en voorzitter van Noordijks Belang. Henk zit samen met meerdere inwoners in een projectgroep die al enige tijd werkt aan een nieuw dorpsplan voor Noordijk.

Wethouder Marijke van Haaren sprak de aanwezigen ook toe. Als gebiedswethouder voor Noordijk bevestigde zij nog een keer het belang van een nieuw dorpsplan. 10 jaar geleden is het laatste dorpsplan opgesteld. Verschillende wensen uit dat dorpsplan zijn gerealiseerd. Graag horen we wat de bewoners van Noordijk de komende 10 jaar belangrijk vinden voor hun dorp. Waar willen bewoners, samen met de gemeente en andere organisaties, aan werken?

Tijdens de avond werden de aanwezigen ook geïnformeerd over het woononderzoek wat de gemeente Berkelland laat uitvoeren in Noordijk door adviesbureau KAW. Het doel van het onderzoek is om de woningmarkt van Noordijk in kaart te brengen. Een belangrijke vraag hierbij is; sluiten aanbod en vraag voldoende op elkaar aan? En wat zijn anders de woonuitdagingen voor Noordijk?

Speerpunten in het dorpsplan

Noordijk kenmerkt zich door haar sterke noaberschap en prachtige omgeving. Inwoners kennen elkaar en kijken naar elkaar om. Er is sprake van grote onderlinge betrokkenheid. Toch zijn er ook een paar zorgen voor de toekomst. Door het opstellen van een nieuw dorpsplan wil men hieraan werken. Een projectgroep van enkele bewoners heeft hiervoor 6 speerpunten geformuleerd:

  • Leefbaarheid
  • Wonen
  • (mobiele) Bereikbaarheid
  • Asbest
  • Infrastructuur en beheer
  • Duurzaamheid

Aan de aanwezigen werd vervolgens gevraagd om inhoudelijk nog aanvullingen te geven aan de speerpunten. Ook werden ze geprioriteerd. De thema’s leefbaarheid en wonen, scoorden het hoogst. Voor de leefbaarheid in het dorp is het o.a. belangrijk dat Dorpshuis ’t Haarhoes en basisschool De B. Tormijnschool in het dorp blijven en dat er voldoende woningen zijn, voor jong en oud.

Dorpsenquête

In december wordt een dorpsenquête gehouden onder alle inwoners van Noordijk. Welke wensen en behoeften leven er onder de inwoners met betrekking tot de speerpunten in het dorpsplan? Via een brief van de gemeente Berkelland ontvangen inwoners van Noordijk meer informatie over de enquête. Eind februari  worden de resultaten van de enquête verwacht en natuurlijk gedeeld met alle inwoners.

Het hele traject is te volgen op de pagina van Noordijks Belang op de website www.noordijksite.nl. Inwoners die willen mee werken aan het dorpsplan, blijven welkom. Zij kunnen dit mailen naar Noordijks Belang.