Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Zorg en ondersteuning in 2019

Hoewel het nieuwe jaar nog ver weg klinkt, bereiden de Achterhoekse gemeenten zich al voor op de levering van zorg en ondersteuning in 2019. Zodat inwoners ook in het nieuwe jaar hun benodigde Jeugd- en/of Wmo-hulp krijgen.

Per 31 december 2018 lopen de contracten af van de 8 Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk met aanbieders van zorg en ondersteuning. Om op tijd de nieuwe contracten te laten ingaan, is begin oktober de zogenaamde ‘inkoopronde 2019’ gestart.

Inwoners houden hun zorg

Het gaat specifiek om Jeugdhulp, Wmo-zorg en ondersteuning voor de 8 Achterhoekse gemeenten en in 5 gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk) ook om de Hulp bij het Huishouden. Inwoners die op dit moment deze zorg of ondersteuning geleverd krijgen, blijven die hulp houden. De inkoopronde verandert daar niets aan. De afspraak met de huidige aanbieders is namelijk dat zij in 2019 de zorg en ondersteuning blijven leveren aan cliënten die zij per 31 december 2018 ook al deze hulp leveren.

Belangrijk voor nieuwe zorgbehoefte

De inkoopronde is wel belangrijk voor nieuwe cliënten in 2019 of als inwoners nieuwe of andere behoeften aan zorg en ondersteuning krijgen. Zij kunnen dan de hulp geleverd krijgen van de zorgaanbieders met wie de Achterhoekse gemeenten per 1 januari 2019 een contract hebben afgesloten. Dit kunnen uiteraard dezelfde aanbieders zijn als die op dit moment al zorg en ondersteuning leveren. Op dit moment hebben de gemeenten met 271 zorgaanbieders een contract in de Achterhoek.

Sociaal domein Achterhoek