Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Oktober

 • Verkeershinder viaduct Lintveldseweg

  26 oktober 2018

  Vanaf maandag 29 oktober tot en met vrijdag 9 november 2018 gaat Dostal Wegenbouw grasbetonstenen aanleggen langs de op- en afritten van het viaduct over de N18 in de Lintveldseweg in Eibergen. Het verkeer zal hinder ondervinden door de werkzaamheden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer te regelen.

 • De Jongerenraad komt eraan!

  21 november 2018

  De gemeenteraad heeft op 23 oktober 2018 besloten een jongerenraad in te stellen. Het raadsvoorstel is gemaakt samen met verschillende jongeren uit de gemeente Berkelland. In Berkelland telt de mening van jongeren!

 • Commissies vergaderen

  19 oktober 2018

  De raadscommissies Sociaal en Bestuur en Ruimte vergaderen respectievelijk op 30 en 31 oktober 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

 • Bijeenkomst Cliëntenraad

  28 september 2018

  De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 11 oktober 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.

 • Welzijnsraad vergadert

  28 september 2018

  De Welzijnsraad vergadert ook in oktober weer op locatie en wel op 11 oktober 2018 om 20.00 uur in de Dorpsaccommodatie Rietmolen, Everdingenstraat 66a in Rietmolen. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

 • Team Voormekaar Beltrum

  28 september 2018

  Team Voormekaar heeft elke donderdagochtend een inloopochtend. Tussen 9.30 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen in het Kulturhus, aan het Mariaplein 6 in Beltrum.

 • Heerlijk thuis in huis!

  28 september 2018

  Vrijdag 5 oktober 2018 vindt de tweejaarlijkse Seniorenbeurs van de Seniorenraad Berkelland (SRB) plaats bij HCR Prinsen in Haarlo. Dit jaar staat de beurs in het teken van Wonen en Zorg. Samen met de gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, ProWonen en het VerduurSaam Energieloket gaat de campagne ‘Thuis Loket, Heerlijk thuis in huis!’ van start.

 • Combinatiefunctionarissen

  12 oktober 2018

  De komende jaren zet de gemeente combinatiefunctionarissen in voor sport & bewegen (buurtsportcoaches), kunst & cultuur en educatie. In een korte reeks besteden we de komende weken aandacht aan de combinatiefunctionarissen en de ketenregisseur. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe kom je met ze in contact.

 • Koop en verkoop huizen

  01 oktober 2018

  In de Achterhoek is de gemeente Berkelland een van de weinige gemeenten die onderzoek heeft gedaan naar de aankoop en verkoop van huizen. Koopstromenonderzoek heet dat. Het Kadaster heeft in de eerste helft van 2018 dit onderzoek gehouden, dat alle aan- en verkopen van huizen betreft tussen 2008 en 2017.

 • Lekker Wonen Beurs

  01 oktober 2018

  Je wilt je huis energiezuinig en duurzaam maken; zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, waar moet je beginnen? Kom zaterdag 3 november 2018 tussen 10.30 en 15.30 uur naar de Lekker Wonen Beurs over slim en duurzaam (ver)bouwen in de Rabobank in Doetinchem.

 • Meer kans op woningbrand

  01 oktober 2018

  Uit brandrisicoprofielen blijkt dat jonge ouders een grotere kans op een woningbrand hebben dan gemiddeld. Tegelijkertijd lijkt deze groep zich minder bewust van dit risico.

 • Hoorzitting inpassingsplan N315 - N18

  01 oktober 2018

  Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een inpassingsplan voor N315 Haaksbergseweg-N18 vast te stellen, houden ze hierover een hoorzitting. De hoorzitting over het inpassingsplan N315 Haaksbergseweg is op 10 oktober 2018 om 19.00 uur in Café Van Otten, Pastoor van Everdingenstraat 33 in Rietmolen.

 • Maand van de opvoeding

  05 oktober 2018

  De hele maand oktober organiseert het preventieplatform jeugd verschillende activiteiten voor ouders, kinderen en professionals in het kader van de maand van de opvoeding. Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. Wel graag van te voren aanmelden, want er is maar een beperkt aantal plaatsen.

 • Vrijwilligers in het zonnetje

  05 oktober 2018

  Deze maand verraste wethouder Marijke van Haaren de vrijwilligers van de ‘maandagavondclub’. De ‘maandagavondclub’ bestaat uit een groep van 9 vrijwilligers die elke maandagavond activiteiten organiseren voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

 • Kennistesten dementie

  05 oktober 2018

  Van 17 tot en met 23 september 2018 was het Wereld Alzheimer Week. Ook de gemeente Berkelland heeft hier aandacht aan besteed. Vrijwilligers en zorgprofessionals gingen in 5 dorpen de markt op om kennistesten over dementie af te nemen bij inwoners van de gemeente Berkelland. Dit zorgde voor serieuze gesprekken en veel positieve reacties.

 • Combinatiefunctionarissen aan het woord

  05 oktober 2018

  Deze week vertellen Quenda Kuitert, Nienke Maas en John Willemsen van Sport Federatie Berkelland wat ze precies doen.

 • Regenboogvlag op 11 oktober

  05 oktober 2018

  Sinds 1987 wordt er jaarlijks op 11 oktober op ‘Coming Out Day’ aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne of biseksueel openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt.

 • Twee militaire oefeningen

  05 oktober 2018

  Het ministerie van Defensie houdt van 15 tot en met 26 oktober 2018 twee militaire oefeningen. U zult hiervan weinig tot geen last hebben.

 • Voorkom inbraken

  05 oktober 2018

  Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Als het ’s avonds donker is en er brandt geen licht in een woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is.

 • Er komen bladkorven

  05 oktober 2018

  In de week van 15 tot en met 19 oktober 2018 plaatsen we weer bladkorven in de bebouwde kommen. Buurtbewoners kunnen bladafval van gemeentebomen in deze bladkorven doen. We legen ze wekelijks.

 • Verwendag mantelzorgers

  05 oktober 2018

  Voor mantelzorgers uit Berkelland wordt op zaterdag 10 november 2018 een verwendag georganiseerd. Er is een mooi programma bedacht om hen in het zonnetje te zetten. Het programma start in Geesteren.

 • Woningsplitsing en dubbele bewoning

  05 oktober 2018

  Het college heeft een plan van aanpak voor woningsplitsing en dubbele bewoning in het buitengebied vastgesteld. Gekeken wordt onder welke voorwaarden de gemeente in de toekomst mee kan werken aan woningsplitsing. Daarnaast worden de bestaande situaties van dubbele bewoning in beeld gebracht.

 • Begroting 2019

  10 oktober 2018

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de begroting 2019 aan. De begroting 2019 sluit met een positief saldo van 11.000 euro. Het tekort binnen het sociaal domein wordt gedekt uit de reserve die we daarvoor is opgebouwd.

 • Prettig ouder worden

  10 oktober 2018

  De gemeente Berkelland, ProWonen, de Raad van Overleg en Stichting Marga Klompé hebben op maandag 8 oktober 2018 afgesproken samen aan de slag te gaan met toekomstgericht welzijn, wonen en zorg in Beltrum. Ze gaan er met elkaar voor zorgen dat iedereen die dat wil, ook als het niet meer zonder ondersteuning en zorg lukt, prettig kan wonen in Beltrum.

 • Voorstel aanschaffen PMD-containers

  11 oktober 2018

  Het college stelt de gemeenteraad voor om containers aan te schaffen voor de inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD). De inzameling gebeurt nu met plastic zakken. Na een positief besluit van de gemeenteraad kan de Europese aanbesteding van de containers op 14 november starten. Voor 1 juli 2019 kunnen de containers dan bij de inwoners worden uitgezet.

 • Commissie bezwaarschriften vergadert

  12 oktober 2018

  De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 22 oktober 2018 een hoorzitting in het restaurant van het gemeentehuis in Borculo.

 • Keurmerk Veilig Ondernemen

  12 oktober 2018

  Voor het gebied ten oosten van de N18 in Berkelland is op 8 oktober 2018 door diverse partijen een intentieverklaring voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied ondertekend. Hiermee bundelen ze de krachten om veiligheid in het buitengebied te vergroten.

 • Berkelland Friends Festival succes

  12 oktober 2018

  Het eerste Berkelland Friends Festival dat zaterdag 6 oktober plaatsvond was een groot succes! In en om het gemeentehuis in Borculo waren er, na de openingsquiz, muziekoptredens, dans, kindervoorstellingen, kunst, sport, Arabisch en Tigrinya-schrijven, Eritrees koffiezetten en haren vlechten, een demonstratie van de shisha-cultuur en Syrische hapjes.

 • Inventarisatie bijzondere gebouwen

  12 oktober 2018

  Het Gelders Genootschap gaat in opdracht van de gemeente Berkelland bijzondere gebouwen uit de periode 1940 tot 1965 in beeld brengen. Ze doet dit onder andere door veldonderzoek vanaf de openbare weg. Hierbij worden ook foto’s gemaakt.

 • Brandpreventiekoffer voor ouders

  12 oktober 2018

  Burgemeester Joost van Oostrum heeft op 8 oktober de eerste preventiekoffer uitgereikt aan Mark Grolleman en Esther Blekkink voor hun dochter Imke. Kinderen die in oktober in Gelderland worden geboren, krijgen deze maand een cadeau van de brandweer. Alle pasgeborenen krijgen een speciale 'preventiekoffer' met daarin cadeautjes en tips voor de ouders over brandveiligheid in huis.

 • Presentatie uitkomsten Woonenquête

  12 oktober 2018

  Bent u inwoner van Gelselaar en nieuwsgierig naar de uitkomsten van de Woonenquête ‘Gelster Besteet’? Kom dan op woensdag 31 oktober 2018 om 20.00 uur naar café Florijn in Gelselaar.

 • Combinatiefunctionarissen aan het woord

  12 oktober 2018

  Deze week leggen Rita Rikhof, Elise Velthuis, Mirjan Koldeweij en Joske Elsinghorst van Muziek en KunstWijs uit wat ze doen en waarom.

 • Begroting via speciale webapp

  12 oktober 2018

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad de begroting 2019 aangeboden. De begroting 2019 sluit met een positief saldo van 11.000 euro. In de raadsvergadering van 6 november 2018 vindt de behandeling plaats.

 • Onderhoudsbeurt wandelpark

  12 oktober 2018

  De gemeente Berkelland geeft de bomen en beplanting in wandelpark de Kamp in Neede een grote onderhoudsbeurt. Dit is nodig om de te behouden bomen meer ruimte te geven waardoor die zich beter kunnen ontwikkelen.

 • Aanpassen kruispunten fietsbaan

  12 oktober 2018

  De firma Dusseldorp gaat in opdracht van de gemeente Berkelland enkele kruispunten op de fietsbaan aanpassen. Het gaat hierbij om de kruispunten op industrieterrein de Kiefte en in de Vogelenzangstraat.

 • Leden afvalpanel gezocht

  12 oktober 2018

  In 2020 willen we de hoeveelheid restafval verminderd hebben van 250 kg naar 100 kg per persoon. Om dit te bereiken verandert de afvalinzameling vanaf 1 januari 2019. Maar met deze verandering alleen zijn we er niet, daar hebben we de hulp van alle inwoners bij nodig!

 • Brief over gft-container

  15 oktober 2018

  Bewoners van het buitengebied krijgen deze week een brief van de gemeente in de bus. Daarin staat dat zij in november een 240 liter (grote) gft-container krijgen. Voor 29 oktober 2018 kunnen bewoners een wijzing doorgeven.

 • Militaire oefening 29 okt. t/m 2 nov.

  19 oktober 2018

  Het ministerie van Defensie houdt van 29 oktober tot en met 2 november 2018 een oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Apeldoorn, Hengelo, Winterswijk en Arnhem. Er doen tien militairen en vijf voertuigen mee.

 • Combinatiefunctionarissen aan het woord

  19 oktober 2018

  Deze week de combinatiefunctionarissen van Beweeg Wijs

 • Berkellanddag over duurzaamheid

  19 oktober 2018

  Op 18 oktober 2018 kwamen ongeveer honderd geïnteresseerden naar de Berkellanddag en lieten zich informeren over toekomstmogelijkheden van duurzaamheid in het buitengebied. Te denken valt aan ruimte voor opwekking van duurzame energie, kringlooplandbouw, duurzame recreatie, energierenovatie van monumenten en de asbesttrein.

 • 240l gft-container voor buitengebied

  19 oktober 2018

  Bewoners van het buitengebied krijgen voor het eind van dit jaar een 240 liter (grote) gft-container. Wil men liever een 140 liter (kleine) gft-container of géén container, dan graag vóór 29 oktober via de website www.gemeenteberkelland.nl/afval de keuze doorgeven. Lukt digitaal doorgeven niet, dan bellen met 0545-250 250.

 • 6 november 2018 Mantelzorgcafe

  19 oktober 2018

  Op 6 november wordt in samenwerking met een Informele Zorg Consulent van SIZ Twente een themabijeenkomst georganiseerd. Het onderwerp is het Nederlands zorgstelsel, hoe zit dit in elkaar? En hoe regel ik zorg vanuit welke wet? Naast dat er informatie wordt gegeven over het onderwerp, is er ruimte voor eigen inbreng en vragen.

 • Infoavond feesten en evenementen

  19 oktober 2018

  Bent u van plan om binnenkort een buurtfeest te houden of wilt u volgend jaar misschien een groot evenement organiseren? Dan hebt u daar een vergunning van de gemeente voor nodig. Om het u wat makkelijker te maken en u goed op weg te helpen, houdt de gemeente Berkelland een informatiemarkt, waarin alle facetten en partijen die bij deze vergunning horen, aan de orde komen.

 • Voorlichtingsbijeenkomst

  26 oktober 2018

  Sport Federatie Berkelland en de gemeente Berkelland houden op maandag 5 november 2018 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Borculo een voorlichtingsbijeenkomst over wijzigingen btw en sport en de nieuwe subsidieregeling. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor bestuurders van sportstichtingen en sportverenigingen met een verenigingsaccommodatie.

 • Energiebeurs succes

  26 oktober 2018

  De energiebeurs Berkelland ‘Op stap naar duurzaam’ is druk bezocht.

 • Vervangen riool

  26 oktober 2018

  Op 31 oktober 2018 begint aannemer Lansink wegenbouw met het vervangen van de rioolbuizen net voor het gemaal van het waterschap aan de Kronenkamp.

 • Omleiding Kruiskamplaan

  26 oktober 2018

  De werkzaamheden voor de tweede fase van de herinrichting van het centrum van Eibergen vorderen gestaag. Vanaf 29 oktober 2018 wordt er op de kruising van de J.W. Hagemanstraat en de Kruiskamplaan gewerkt.

 • Achterhoekse Duurzame Huizenroute

  26 oktober 2018

  Zaterdag 3 november 2018 vindt de Achterhoekse Duurzame Huizenroute plaats. Van 11.00 tot 15.00 uur stellen in de hele Achterhoek eigenaren hun duurzame woning of bedrijfspand voor u open.

 • Aanleg bermverharding

  26 oktober 2018

  Vanaf maandag 5 november tot en met vrijdag 16 november 2018 worden er door Dostal Wegenbouw grasbetonstenen aangelegd langs de Bollertweg en Tieberinkweg in Gelselaar. Voor deze periode zijn deze wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer.