Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

240l gft-container voor buitengebied

Bewoners van het buitengebied krijgen voor het eind van dit jaar een 240 liter (grote) gft-container. Wil men liever een 140 liter (kleine) gft-container of géén container, dan graag vóór 29 oktober via de website www.gemeenteberkelland.nl/afval de keuze doorgeven. Lukt digitaal doorgeven niet, dan bellen met 0545-250 250.

Nieuwe groene container voor buitengebied

Meer informatie

Op www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Nieuwe_afvalinzameling vindt u de komende tijd alle informatie over de nieuwe afvalinzameling vanaf 1 januari 2019.