Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Berkellanddag over duurzaamheid

Op 18 oktober 2018 kwamen ongeveer honderd geïnteresseerden naar de Berkellanddag en lieten zich informeren over toekomstmogelijkheden van duurzaamheid in het buitengebied. Te denken valt aan ruimte voor opwekking van duurzame energie, kringlooplandbouw, duurzame recreatie, energierenovatie van monumenten en de asbesttrein.

De dag begon met een presentatie van Martin Scholten, onderzoeker aan de universiteit van Wageningen. Hij vertelde over kringlooplandbouw voor een gezonde bodem en over de rol van veehouderij in de circulaire economie. Daarna gingen de aanwezigen in kennissessies uiteen. De Berkellanddag werd geleid door Thijs de la Court. Hij is algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord en oud-wethouder van Lochem.

De leiders van de kennissessies blikken gezamenlijk terug aan het eind van de Berkellanddag
De leiders van de kennissessies blikken gezamenlijk terug aan het eind van de Berkellanddag

Bezoekers tijdens de Berkellanddag