Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Bijeenkomst Cliëntenraad

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 11 oktober 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Logo cliƫntenraad

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Toelichting stand van zaken Schuldhulpverlening
 3. Vaststellen advies van de werkgroep schuldhulpverlening
 4. Behandeling beleidsregels Wet Taaleis (advies)
 5. Concept-Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019(advies)
 6. Bespreken voortgang commissies/werkgroepen cliëntenraad
 7. Inventarisatie herbenoemingen
 8. Mededelingen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag 13 september 2018
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

Inzien stukken

U kunt de agenda en stukken voor deze vergadering inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 11 oktober liggen stukken ter inzage van agendapunt 4.