Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Combinatiefunctionarissen

De komende jaren zet de gemeente combinatiefunctionarissen in voor sport & bewegen (buurtsportcoaches), kunst & cultuur en educatie. In een korte reeks besteden we de komende weken aandacht aan de combinatiefunctionarissen en de ketenregisseur. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe kom je met ze in contact.

Tekening met allerlei verbindingen

Wat doen de combinatiefunctionarissen?

De combinatiefunctionarissen zijn in dienst bij Beweeg Wijs, Bibliotheek Oost-Achterhoek, Muziek- en Kunstwijs of Sport Federatie Berkelland. Maar zij voeren hun werk uit binnen meerdere werkvelden of sectoren in sport, onderwijs, zorg en cultuur.

Enkele voorbeelden:

  • de vakleerkracht gym die bewegingsonderwijs geeft op basisscholen en daarnaast beweegactiviteiten organiseert voor senioren in de wijk
  • de medewerker van de bibliotheek die Boekjes en Babbels organiseert in de bibliotheek, een ontmoetingsactiviteit voor ouders met kinderen tot 4 jaar èn het (voor)lezen bevordert op de kinderopvang en de basisschool
  • de muziekdocent die een meespeelconcert organiseert op school voor kleuters èn medewerkers van de kinderopvang traint bij muziek in hun dagelijkse werk èn muziek- en beweegactiviteiten met senioren uitvoert.

Aansluiten bij de vraag

Combinatiefunctionarissen sluiten met hun activiteiten zoveel mogelijk aan bij de vraag vanuit kinderopvang en onderwijs. Maar ook bij de vraag vanuit de wijk of kern. Bijvoorbeeld als het gaat om een aanbod voor senioren, statushouders en mensen met een beperking. Afstemming en samenwerking met de gemeente, instellingen, organisaties en verenigingen is dan belangrijk. En dan komt de ketenregisseur in beeld!

Ketenregisseur Tamara Hoveling aan het woord:

 

Tamara Hoveling

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?

Tamara: “Vorig jaar november ben ik bij de gemeente Berkelland begonnen als ‘ketenregisseur’. Een geweldig leuke baan! Ik leg de verbindingen tussen de combinatiefunctionarissen en ondersteun zoveel mogelijk de onderlinge samenwerking. Want waarom niet gezamenlijk werken aan een mooi programma vanuit sport, cultuur en educatie? Immers 1+1 = 3.”

Wat bedoel je met verbindingen en met wie dan?

“Ik ondersteun de afstemming en samenwerking van de combinatiefunctionarissen met verenigingen, instellingen, organisaties en maatschappelijke ondernemers in de kernen. En ik zorg voor de verbinding met de verschillende afdelingen binnen de gemeente zelf. Ik heb dan ook veel contact met het gebiedsteam en hun contactpersonen voor de kernen, met Voormekaar, met het jongerenwerk en Jimmy’s en team vluchtelingen.”

Heb je voorbeelden van projecten en activiteiten?

Tamara: “Jazeker, samen met de combinatiefunctionarissen zijn er het afgelopen jaar al mooie projecten en activiteiten ontstaan. Bijvoorbeeld het activiteitenprogramma van de Zomertoer Berkelland van afgelopen zomer, de nieuwe samenwerking BIEBLAB & Kunstwijs en hun verfrissende aanbod in de bibliotheek in Eibergen. En het Berkellands Friends Festival, een klein cultuurfestival rondom de statushouders, dat zaterdag 6 oktober zal plaatsvinden. We zijn bezig om een gezamenlijk naschools aanbod voor het basisonderwijs vorm te geven en een aanbod op te zetten voor mensen met een beperking samen met Uniek sporten. Heel mooie initiatieven!”

Hoe kunnen organisaties je bereiken?

Tamara: “Als je mogelijkheden ziet voor samenwerking of betere afstemming met de combinatiefunctionarissen vanuit jouw kern, organisatie of vereniging of heb je andere vragen, mail of bel gerust via t.hoveling@gemeenteberkelland.nl of telefoon 06-18 20 11 00.”