Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Combinatiefunctionarissen aan het woord

Deze week vertellen Quenda Kuitert, Nienke Maas en John Willemsen van Sport Federatie Berkelland wat ze precies doen.

Logo SFB

Sport Federatie Berkelland (SFB) voert binnen de combinatiefuncties 3 projecten uit. In alle projecten is sport (en bewegen) de verbindende factor en hebben sportverenigingen een belangrijke functie. Het 1e project is gericht op het versterken van de samenwerking tussen sport en onderwijs, het 2e op sociale activering, (re) integratie en participatie door sport en het 3e project heeft als doel om de vitaliteit van sportclubs te verbeteren.

Project Versterking brugfunctie sport & onderwijs

Quenda Kuitert

Quenda Kuitert

“Ik ben Quenda Kuitert. Met 7 andere combinatiefunctionarissen ben ik actief als vakleerkracht in het bewegingsonderwijs. Naast groep 3 t/m 8 sluiten ook kleuters en een aantal groepen van de kinderopvang aan bij onze lessen. Wekelijks zien wij ruim 1500 leerlingen.

In onze lessen gebruiken we het vakwerkplan

Dat bevat alle beweegleerlijnen en kent een prominente rol voor sportintrolessen die worden aangeboden voor sporthorizonverbreding. De lessen worden meestal gegeven door trainers van Berkellandse sportverenigingen. Zowel in de gymzaal als bij de clubs op locatie. Het doel van onze aanpak is kinderen plezier in sport te laten ervaren en bij te dragen aan hun motorische ontwikkeling. Doordat ze verschillende sporten ontdekken kunnen ze uiteindelijk een juiste sportkeuze maken.

Na schooltijd organiseren wij sportuurtjes

Op vaste dagen en tijden op verschillende locaties. We doen er alles aan om een zo breed mogelijk sportaanbod te creëren. Ondertussen vindt ook de buitenschoolse opvang hun weg naar de gymzaal, waar alle kinderen samen lekker aan het bewegen zijn. Er valt zoveel te ontdekken op sportgebied in Berkelland!

Uitdagend sportaanbod met  bekende en onbekende sporten

Na de basisschool komen kinderen ons weer tegen bij onze sportclinics in het voortgezet onderwijs. Samen met de vaksecties Lichamelijke Opvoeding ontwikkelen we een uitdagend sportaanbod met bekende en onbekende sporten, ook verenigingen sluiten hierbij aan. De sportmodules op Het Assink Lyceum zijn inmiddels een vast onderdeel in het 3e en 4e jaar van het VMBO.”

Kinderen spelen korfbal

Project Meer meedoen door sport en bewegen

Nienke Maas

Nienke Maas

“Ik ben Nienke Maas, sinds september 2017 werkzaam bij SFB als combinatiefunctionaris Sport en Zorg. Als inwoner van Borculo vind ik het mooi dat ik mij vanuit deze functie kan inzetten voor mijn mede-Berkellanders.

Extra aandacht voor groepen die dat nodig hebben

Ik houd me bezig met het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van beweegprojecten en activiteiten voor groepen die wat extra aandacht nodig hebben. Samen met mijn collega’s doe ik mijn best om zo veel mogelijk mensen in Berkelland in beweging te krijgen en zich betrokken te laten voelen in de samenleving. Ik probeer hierin veel samenwerking te zoeken met andere organisaties en instellingen.

Beweeg Zeker

Het afgelopen jaar heb ik mij vooral ingezet voor ouderen en nieuwkomers in onze gemeente. Met ons 12 weken durende valpreventieprogramma ‘Beweeg Zeker’ willen wij eraan bijdragen dat 65-plussers in Berkelland lang zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Dit programma bieden wij aan in alle dorpen in Berkelland. We werken hierbij samen met ergotherapeuten en fysiotherapeuten uit de omgeving. Voor deze groep verzorgen wij ook wekelijkse sporturen in Borculo, Ruurlo en Eibergen. We gaan daar aan de slag met conditie, kracht en balans in allerlei sport- en spelvormen. De nadruk wordt tijdens deze beweeguren gelegd op het sociale aspect van samen bewegen.

Ouderen oefenen in de gymzaal

Sport Werkt!

Nieuwkomers in Berkelland krijgen vanuit de gemeente het traject ‘Sport Werkt!’ aangeboden waarin participatie en de zoektocht naar werk centraal staan. Binnen dit traject volgen de deelnemers ons beweegprogramma. We doen samenwerkingsactiviteiten en laten hen kennismaken met alle sporten die in de omgeving worden aangeboden. Samen bewegen zorgt voor ontspanning, nieuwe sociale contacten en meer energie in het dagelijks leven. Sporten bij een vereniging kan een positieve bijdrage leveren aan participatie en integratie. We stimuleren deelnemers om na afloop van ons programma lid te worden van een vereniging.

De komende tijd worden de activiteiten voortgezet en uitgebreid

Voor ouderen organiseren wij in de zomer van 2019 een zomertoer met beweegactiviteiten door heel Berkelland. Meer informatie volgt tegen die tijd ook in Berkelbericht. In samenwerking met ’t Timpke in Borculo gaan we voor nieuwkomers zwemlessen organiseren. Daarnaast ga ik mij de komende tijd focussen op aangepast sporten. We willen sportverenigingen helpen in het begeleiden van kinderen en jongeren met gedragsproblemen of een verstandelijke beperking. Samen met Achterhoek in Beweging maken we hiervoor plannen.”

Vragen?

Heb je vragen over bestaande projecten of heb je ideeën, neem dan contact met me op via: nienke@sportfederatieberkelland.nl.

Project In elke wijk een Open Club

John Willemsen

“Ik ben John Willemsen, sinds eind 2004 in dienst bij eerst de Borculose Sport Federatie en de Eibergse Sport Federatie en later bij Sport Federatie Berkelland.

Ik organiseer kennismakingsclinics met sportverenigingen voor het basisonderwijs

Zo is de Needse Sportweek net achter de rug. Bij het voortgezet onderwijs bied ik ondersteuning aan de leerkrachten Lichamelijke Oefening met het organiseren van sportclinics. Daarnaast stuur ik een team verenigingsondersteuning aan en help de bij ons aangesloten sportverenigingen bij tal van zaken. Een voorbeeld hiervan is de basiscursus voor (jeugd) trainers die wij onlangs bij 2 clubs in Berkelland hebben aangeboden. Daarnaast word ik ingezet als cursusleider bij onze valpreventiecursus Beweeg Zeker en bij sportuurtjes voor de basisschooljeugd.

Doel kennismakingsclinics

Het doel van dit project is om in elke (kleine) kern van Berkelland een open club te realiseren. Dat wil zeggen een vereniging met een open cultuur, ondernemingszin, vraaggerichtheid en samenwerkingsbereidheid. Per (kleine) kern roepen we clubs bij elkaar om gezamenlijk na te denken over meer samenwerking. Zo zijn we betrokken bij het jeugdoverleg in Rekken, Beltrum en Geesteren.

Jaarlijks overleg onder begeleiding SFB

Per sporttak hebben de voetbal-, badminton-, gymnastiek-, volleybal- en tennisclubs een jaarlijks overleg onder begeleiding van de SFB. Hier worden ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld aan de hand van door clubs ingebrachte onderwerpen. Verder zijn we bezig met de organisatie van de 2e gezamenlijke sponsoravond in Borculo in samenwerking met 7-9 deelnemende sportverenigingen.”

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.sportfederatieberkelland.nl , volg onze facebookpagina of neem contact op via info@sportfederatieberkelland.nl of 0545-476727.