Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Combinatiefunctionarissen aan het woord

Deze week leggen Rita Rikhof, Elise Velthuis, Mirjan Koldeweij en Joske Elsinghorst van Muziek en KunstWijs uit wat ze doen en waarom.

De 4 combinatiefunctionarissen

Rita Rikhof, Elise Velthuis, Mirjan Koldeweij en Joske Elsinghorst

Wie zijn wij?

“Muziek en KunstWijs (MKW) is een stichting in Berkelland die programma’s en projecten op het gebied van kunst, muziek en cultuur ontwikkelt, organiseert en uitvoert. De stichting werkt met zzp-ers. Er zijn vier coördinatoren die de programma’s en projecten organiseren. Daarnaast hebben we een groot bestand met allerlei professionals in de kunsten die de programma’s uitvoeren.”

Wat doet Muziek en KunstWijs?

“MKW is in Berkelland bekend van de muzieklessen op alle scholen en de muziekmarkten. Het is elk jaar weer een uitdaging in de planning en organisatie, vooral omdat de stichting daarin de kwaliteit van het aanbod hoog wil houden. Sinds dit jaar mogen we ook projecten opzetten voor peuters, kinderen na school, ouderen, volwassenen en nieuwkomers.

Ons belangrijkste werk is het ontwikkelen van leerlijnen en programma’s samen met kunstenaars, scholen en musea. Wij zorgen dat locaties, kunstenaars en deelnemers bij elkaar worden gebracht en er een gedegen idee en programma onder ligt. Niet alleen een museumbezoek, maar een combinatie met een voorbereidende bijeenkomst en een verwerkingsmoment (met een kunstenaar).

In afstemming met allerlei partijen brengen we in kaart wat er al is en wat we als aanvullend aanbod kunnen opzetten, om nog meer inwoners te kunnen bereiken in kunst en cultuur. De stichting zet zich in om de kwaliteit van het culturele aanbod in de gemeente te verhogen en hét expertise centrum te worden op het gebied van kunst en cultuur.”

Waarom Muziek en KunstWijs?

“Kunst, cultuur, erfgoed en creativiteit maakt je wereld rijker. We willen het leven van zoveel mogelijk Berkellanders verrijken door een aanbod neer te zetten waarbij je kunt genieten van kunst in allerlei vormen en zelf ook creatief en kunstzinnig bezig kunt zijn.
Als je kijkt naar het aantal muzikanten, dansers, toneelverenigingen en bezoekers van musea en theater in Berkelland, is de interesse en het aanbod van lokale partijen al sterk aanwezig. MKW wil dat samen met deze partijen vergroten.

Lopende projecten en activiteiten

“In de aanloop naar het Berkelland Friends Festival organiseerden we een schildercursus en ondersteunden we nieuwkomers die hun talent op muzikaal gebied wilden laten zien en horen.

Kinderen achter een draaitafel

MKW gaat momenteel langs peuter- en kleutergroepen met een kaboutertoer. Kabouters laten de kinderen zien hoe je op allerlei manieren zelf iets kunt maken en hoe leuk dat is.

Naschools aanbod

We bieden naschools aanbod voor kinderen in de verschillende kernen waarin ze in 5 lessen kennis maken met een bepaalde kunstvorm. Denk aan fotografie, schilderen en tekenen, maar ook aan kunst en techniek bij Bieblab&KunstWijs op vrijdagmiddagen in de bibliotheek in Eibergen.

Bijeenkomsten met muziektherapeuten

Voor ouderen in de Bundeling in Ruurlo organiseren we bijeenkomsten met muziektherapeuten.

Takkenweek

In de herfstvakantie vindt de takkenweek in Neede plaats! Opgezet en uitgevoerd door MKW, 4 dagen vol landart; kunst in en met de natuur.

Muziekmarkten en muzieklessen op scholen

En uiteraard de muziekmarkten en muzieklessen op de scholen en de jaarafsluitingen waar alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8 getrakteerd worden op een gave muzikale voorstelling. 

We genieten volop van de creativiteit die in projecten naar voren komt

Maar ook van de stralende ogen, trotse gezichten, de ontroering, de ontmoeting en de samenwerking die we bij de deelnemers aan de programma’s en projecten zien. Want kunst raakt en verrijkt mensen. Heerlijk dat we daaraan mogen werken in Berkelland!”

mevrouw met harp in contact met belangstellenden

Plannen

“Binnenkort kun je ook activiteiten verwachten op het gebied van bij- en nascholingsaanbod voor volwassenen. Ga zelf als (groot)ouder, professional of als geïnteresseerde weer eens aan de slag met je eigen creatieve proces. We blijven werken aan het netwerk van kunstenaars. Ben je kunstenaar? Neem contact op voor een kennismaking, we leren je graag kennen!

We onderzoeken hoe we verder kunnen aansluiten en samenwerken met amateurverenigingen op het gebied van muziek, toneel, kunsten en hoe we de samenwerking met nog meer lokale musea kunnen uitbreiden.
Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt de komende maanden gewerkt aan een cultuurnota, waaraan MKW haar steentje bijdraagt.”

Meer weten?

Via facebook en onze website kun je met ons in contact komen; www.facebook.com/muziekenkunstwijs en www.muziekenkunstwijs.nl

Voor de projecten is Joske Elsinghorst het eerste aanspreekpunt; joske.elsinghorst@muziekenkunstwijs.nl