Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Combinatiefunctionarissen aan het woord

Deze week de combinatiefunctionarissen van Beweeg Wijs

Logo Beweeg Wijs

Vanuit Beweeg Wijs zijn wekelijks 11 collega’s (vakleerkrachten en speelbegeleiders) in de gemeente Berkelland actief, om kinderen (de allerkleinsten samen met hun ouders) van 0 tot 18 jaar te stimuleren om dagelijks minimaal 1 uur lekker in beweging te zijn.

De vakleerkrachten verzorgen de lessen bewegingsonderwijs op 5 scholen. De speelbegeleiders bieden extra speellessen aan op het schoolplein en begeleiden de pauzespelen in het basis- en voortgezet onderwijs. We zijn ook op een aantal scholen voor speciaal onderwijs actief. En we verzorgen het speel- en beweegaanbod bij kinderopvang organisaties. Hiermee wordt een doorgaande lijn en dus een structureel beweegaanbod voor kinderen van 0 tot 18 jaar gecreëerd.

Het team van Beweeg Wijs

Boven: Dian Spijkers en Robin ter Maat, Suzanne Spexgoor en Wendy Zwierink
Onder: Wycher Sprick en Michel Ballast, Kim Grijsen, Marit Jacobs, Arjan Nijman, Mascha Warnshuis en Robin Usmany

Bewegen is belangrijk!

Beweeg Wijs ziet het belang van een gezonde en actieve leefstijl. Wanneer kinderen al van jongs af aan een gezonde leefstijl aanhouden en voldoende bewegen, heeft dit een positieve invloed op de rest van hun leven. Beweeg Wijs stimuleert het speel- en beweeggedrag van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, zowel onder als na schooltijd. Daarbij denken wij samen met de scholen constant na over het ontwikkelen van aanbod voor bewegend leren in de schoolomgeving.
We streven ernaar om kinderen ónder schooltijd te leren hoe ze ná schooltijd (onder leiding van een combinatiefunctionaris) hun vrije tijd prettig kunnen doorbrengen. De activiteiten vinden plaats in de gymzaal, op het schoolplein en (eventueel bij partners) in de wijk. Daarbij is van belang dat we aansluiten op de wensen en behoeften van de (jeugdige) wijkbewoners en het toegankelijk is voor iedereen zodat er meer bewogen kan worden in de eigen leefomgeving.

Kinderen tijdens een activiteit

Huidige projecten en activiteiten

Een aantal activiteiten lopen het gehele schooljaar door, zoals de lessen bewegingsonderwijs in de gymzaal en de Beweeg Wijs lessen op het schoolplein. Dit gebeurt aan de hand van een jaarprogramma waarin lesdoelen worden opgesteld.
Bij 2 kinderopvangorganisaties bieden we elke 6 weken een nieuw thema met beweegspellen aan voor de doelgroep 1½ tot 4 jarigen. Daarin is een mooie samenwerking met de kinderfysiotherapeut, GGD NOG en het consultatiebureau ontstaan.

Ook bieden we naschoolse activiteiten aan voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dat varieert van moestuinieren, stoeispelen, speurtochten, dansactiviteiten, vakantieactiviteiten enzovoorts. Zwem- en waterpoloclub BZC ondersteunen we bij de ontwikkeling van het programma Zwem Wijs en we verzorgen met onze combinatiefunctionaris de eerste hulp cursussen voor alle zwemtrainers; hoe te handelen bij calamiteiten in het zwembad. 

De Pleinclub

Plannen

Mooie ontwikkelingen die de afgelopen periode zijn ingezet willen we graag door ontwikkelen en uitbreiden. Een mooi voorbeeld daarvan is De Pleinclub, een initiatief voor kinderen uit Neede waarbij wekelijks een vaste groep kinderen onder begeleiding van onze combinatiefunctionaris aan de slag gaat met een sport- en spelprogramma. Belangrijke aspecten hierbij zijn een vaste groep, vaste begeleiding, kinderen denken zelf mee over het aanbod en niet de competitie maar plezier staat voorop!

Ook komt dit schooljaar (nog) meer de focus te liggen op het ontwikkelen van een goed sport- en beweegaanbod voor kinderen in het speciaal onderwijs. Zodra hier concrete ontwikkelingen in zijn, houden we u hiervan op de hoogte.