Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Commissie bezwaarschrifen vergadert

De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 5 november 2018 een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.

Agenda

19.00 uur

Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van 2 augustus 2018, waarbij een last onder dwangsom is opgelegd in verband met diverse overtredingen op en nabij het perceel Vredensebaan in Rekken.

19.45 uur

Behandeling van de bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van een weegbrug, een geluidscherm en een beperkte milieutoets op het adres Bleumkeskamp 10b in Ruurlo.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied, telefoon 0545-250 250.