Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Commissies vergaderen

De raadscommissies Sociaal en Bestuur en Ruimte vergaderen respectievelijk op 30 en 31 oktober 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Commissie Sociaal - dinsdag 30 oktober, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Horen raads- en commissieleden over mogelijke onderzoeksonderwerpen Rekenkamercommissie
  • Verlaging rentepercentage sociale leningen Stadsbank Oost Nederland

Commissie Bestuur en Ruimte - woensdag 31 oktober, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Verhuisonderzoek koopstromen Kadaster
  • Ontwikkelagenda Berkelland – Ruimtelijke leefomgeving
  • Plan ‘Van Afval Naar Grondstof’ en invoeren PMD container
  • Kader Woonzorg Initiatieven 2018
  • Plan van aanpak ‘doorvertaling Structuurvisies Wonen voor Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo naar bestemmingsplannen’

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805. U kunt slechts 1x  inspreken bij de commissie- of bij de raadsvergadering over een geagendeerd agendapunt. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze website www.gemeenteberkelland.nl > Raad & commissies > Commissie …
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.