Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Er komen bladkorven

In de week van 15 tot en met 19 oktober 2018 plaatsen we weer bladkorven in de bebouwde kommen. Buurtbewoners kunnen bladafval van gemeentebomen in deze bladkorven doen. We legen ze wekelijks.

Gevulde bladkorf

Op plekken met veel grote bomen

De gemeente plaatst bladkorven op de plekken waar veel en grote bomen staan en waar de overlast groot is. Het is niet mogelijk om overal waar hinder van het blad wordt ondervonden korven te plaatsen. Voor de tuin is het beter het blad in de winterperiode te laten liggen. Het biedt de planten bescherming tegen vorst. Ook is het aan te raden het blad te composteren en in de tuin te verwerken.

Geen ander afval

De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor het blad van gemeentebomen. Ander afval dan blad mag niet in de korven gedeponeerd worden. Mocht blijken dat dit gebeurt, dan zullen we de bladkorven verwijderen. Als de bladvalperiode voorbij is, wordt alle blad van de gazons en openbare verharding verwijderd en afgevoerd.

Geen korven in buitengebied

In het buitengebied zamelen we geen blad in. De situatie in het buitengebied is anders dan binnen de bebouwde kommen, omdat inwoners in het buitengebied doorgaans meer mogelijkheden hebben om blad te composteren of op een andere manier te verwerken.

Geen uitbreiding bladkorven

Het aantal bladkorven wordt niet uitgebreid. Er komen regelmatig verzoeken om op andere locaties bladkorven te plaatsen. Dit is alleen mogelijk als er op de bestaande locaties geen korf meer nodig is en dus beschikbaar komt.

Bladkorven in alle kernen

Er staan bladkorven in alle grote en kleine kernen van Berkelland. De locaties en aantallen vindt u hier.