Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Inventarisatie bijzondere gebouwen

Het Gelders Genootschap gaat in opdracht van de gemeente Berkelland bijzondere gebouwen uit de periode 1940 tot 1965 in beeld brengen. Ze doet dit onder andere door veldonderzoek vanaf de openbare weg. Hierbij worden ook foto’s gemaakt.

de A.H. Zwartschool in Borculo

Een fraai ‘schoolvoorbeeld' van een inmiddels gemeentelijk monument uit de wederopbouwperiode: de A.H. Zwartschool in Borculo. (foto: www.reggehave.nl)

De wederopbouwperiode is de periode na de Tweede Wereldoorlog, waarin dorpen en steden weer opnieuw werden opgebouwd. De architectuur en stedenbouw uit deze periode (tussen circa 1940 en 1965) staat steeds meer in de belangstelling. De waardering van deze gebouwen, maar ook van deze tijdsperiode, groeit de laatste jaren sterk. Het Rijk heeft inmiddels 200 gebouwen uit de wederopbouwperiode als rijksmonument aangewezen. Veel Gelderse gemeenten zijn gestart met het in kaart brengen van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen uit deze bijzondere periode in de Nederlandse geschiedenis. Onze naoorlogse gebouwen en (woon)wijken vormen een belangrijk onderdeel van onze identiteit.

Dit najaar eerst inventarisatie

De gemeente heeft het Gelders Genootschap opdracht gegeven om de architectuur en stedenbouw uit deze periode in kaart te brengen. Dit najaar wordt een eerste inventarisatie uitgevoerd. Op basis van literatuur- en archiefonderzoek en aansluitend veldwerk krijgen we een beeld wat deze periode voor de identiteit van Berkelland heeft betekend. Vervolgens gaan we kijken op welke wijze we de verkregen informatie actief gaan inzetten in ons cultuur- en erfgoedbeleid.

De inventarisatie wordt uitgevoerd door de heer drs. Roger Crols (r.crols@geldersgenootschap.nl). Hij is specialist in naoorlogs erfgoed en adviseur cultuurhistorie bij het Gelders Genootschap.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderzoek kunt u krijgen bij Roy Oostendorp, die dit onderzoek in opdracht van de gemeente Berkelland coördineert. Hij is bereikbaar op 06-86816110 of via roy.oostendorp@odachterhoek.nl.