Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Koop en verkoop huizen

In de Achterhoek is de gemeente Berkelland een van de weinige gemeenten die onderzoek heeft gedaan naar de aankoop en verkoop van huizen. Koopstromenonderzoek heet dat. Het Kadaster heeft in de eerste helft van 2018 dit onderzoek gehouden, dat alle aan- en verkopen van huizen betreft tussen 2008 en 2017.

Allemaal dozen in een kamer

Belangrijkste uitkomsten

Bijzonder is dat er geen grote opvallende zaken naar voren komen in het onderzoek. Op zichzelf is dat ook goed nieuws. Wel is te zien dat de nieuwe instroom van kopers hoger is dan de uitstroom en dat de koopstromen vooral plaatsvinden in de kernen en tussen buurgemeenten. Positief is te benoemen dat het grootste deel van de instromers in de startende- of gezinsfase zit. Deze instroom is positief voor de leefbaarheid in Berkelland. De band tussen de kleine kern met de grote kern in de buurt is in de verhuisbewegingen te zien; Beltrum met Groenlo, Rietmolen met Haaksbergen, Rekken met Eibergen et cetera. Dit is goed te verklaren. Deze grote plaatsen zijn het verzorgingsgebied voor de kleine kern, overstap naar koopmarkt naar deze kern is door deze bekendheid, makkelijker dan naar een willekeurige ander kern. In koopstromen bij de Berkellandse kernen zijn geen grote opvallende zaken te constateren. Beltrum vormt hierop een kleine uitzondering, omdat hier vergeleken met andere kernen, bovengemiddeld veel jongeren naar Groenlo verhuizen.

Gaan we vaker doen

Het is een goede zaak geweest het verhuisonderzoek te houden, omdat het de gemeente waardevolle informatie geeft over de koopstromen in, naar en uit Berkelland. Het is van belang om de komende jaren de koopstromen te blijven volgen, zodat eventuele grote veranderingen op tijd opgemerkt kunnen worden. Er zal daarom eind 2019 opnieuw een verhuisonderzoek gehouden worden. De conclusie dat er nu niet veel bijzondere uitkomsten zijn. De verhuisbeweging vanuit Beltrum is nog eens de bevestiging van de noodzaak van het sinds 2018 ingezette wendbaar woonbeleid in de gemeente. Met een groep jongeren uit Beltrum wordt al gesproken over nieuwe initiatieven, die hen in de toekomst beter moeten binden aan de kern.