Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Leden afvalpanel gezocht

In 2020 willen we de hoeveelheid restafval verminderd hebben van 250 kg naar 100 kg per persoon. Om dit te bereiken verandert de afvalinzameling vanaf 1 januari 2019. Maar met deze verandering alleen zijn we er niet, daar hebben we de hulp van alle inwoners bij nodig!

Getekende poppetjes met praatwolkjes

Meedenken over overbrengen boodschap aan inwoners

Weet u wat er leeft in de samenleving en denkt u graag mee over het overbrengen van de boodschap aan inwoners rondom de nieuwe afvalinzameling? Dan nodigen we u uit om u aan te melden voor het afvalpanel. Het afvalpanel bestaat uit maximaal 15 leden. We zoeken een afspiegeling van de samenleving, spreiding naar leeftijd, samenstelling huishouden, verdeeld over alle kernen. Het afvalpanel is een klankbordgroep van inwoners waar zij kunnen aangeven wat er leeft in de samenleving en mee kunnen denken over de boodschap.

Waar houdt het panel zich mee bezig?

Het afvalpanel bespreekt vragen als:

  • Begrijpen jullie waarom de veranderingen worden ingevoerd?
  • Is de boodschap duidelijk?
  • Zien we nog iets over het hoofd in de communicatie?

Het afvalpanel kan ook uitingen als een poster, folder of brief testen.

Heeft u interesse?

Stuur dan vóór 25 oktober 2018 een e-mail naar info@gemeenteberkelland.nl of bel met 0545-250 250. Geef uw naam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer en de samenstelling van uw huishouden door en geef kort aan waarom u deel wilt nemen in het afvalpanel. Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt bekeken hoe we een panel samen kunnen stellen dat verdeeld is naar leeftijd, samenstelling huishouden en kernen.