Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Prettig ouder worden

De gemeente Berkelland, ProWonen, de Raad van Overleg en Stichting Marga Klompé hebben op maandag 8 oktober 2018 afgesproken samen aan de slag te gaan met toekomstgericht welzijn, wonen en zorg in Beltrum. Ze gaan er met elkaar voor zorgen dat iedereen die dat wil, ook als het niet meer zonder ondersteuning en zorg lukt, prettig kan wonen in Beltrum.

de ondertekenaars allen aan de tafel terwijl ze ondertekenen

V.l.n.r.: Roy Severein van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Roel Beunk van de Raad van Overleg, wethouder Patricia Hoytink-Roubos en directeur bestuurder Henk Meulenkamp van ProWonen.

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos:

“In Beltrum is het voor ouderen met een zorgvraag al best goed geregeld. Alleen is dit aanbod, met onder andere verzorgingshuis De Hassinkhof, nog vrij traditioneel opgezet en op deze manier niet toekomstbestendig. Ik ben blij met deze stap waarin we samen met de Raad van Bestuur, ProWonen en de Stichting Marga Klompé gaan kijken hoe we ook in de toekomst de zorg en ondersteuning goed kunnen regelen.”

Ondertekening intentieverklaring

Maandagmiddag 8 oktober ondertekenden wethouder Patricia Hoytink-Roubos, Roel Beunk van de Raad van Overleg, manager vastgoed Roy Severein van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en directeur bestuurder Henk Meulenkamp van ProWonen een intentieverklaring waarin alle partijen aangeven gezamenlijk een visie op te gaan stellen. In deze visie staat de behoefte van de inwoners centraal, geven alle partijen aan wat zij daarvoor kunnen betekenen en wordt gekeken naar de lange termijn.

Onderdeel pilot ‘Wonen in Beltrum’

Deze aanpak gericht op welzijn wonen én zorg maakt onderdeel uit van het pilotproject ‘Wonen in Beltrum’, waarin ouderen en jongeren hun krachten bundelen om samen prettig en lang in Beltrum te wonen, en te kunnen blijven wonen.