Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Team Voormekaar Beltrum

Team Voormekaar heeft elke donderdagochtend een inloopochtend. Tussen 9.30 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen in het Kulturhus, aan het Mariaplein 6 in Beltrum.

Team Voormekaar Beltrum en Borculo

Team Voormekaar Beltrum en Borculo

Op de eerste donderdag van de maand is ook Inge Waarlo, contactpersoon van Team Gebied aanwezig. Zij is aanspreekpunt voor inwoners met vragen en ideeën over o.a. ontwikkelingen en knelpunten, openbare ruimte en verkeer. Ook de wijkagent is op de eerste donderdag van de maand aanwezig.

Keukentafelgesprek bij u thuis

Team Voormekaar komt ook graag bij u thuis voor een gesprek. Tijdens het Keukentafelgesprek nemen we de tijd om nog duidelijker te krijgen wat uw vraag is, en kijken we samen met u waar u behoefte aan heeft, wat u zelf (nog) kunt en wat u voor anderen kunt betekenen. Ook bespreken we wat mensen om u heen voor u kunnen doen.

Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet

Zelfstandig uw leven leiden en eventuele problemen oplossen, actief meedoen aan de samenleving, samen met familie, vrienden en buren in uw eigen wijk, buurt of dorp: zaken die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen.

Zo geven de professionals van Team Voormekaar o.a. informatie en advies, maar schakelen ook concrete hulp en ondersteuning in bij onder andere opgroeien en opvoeden. ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg.

Hoe kunt u ons bereiken?

Team Voormekaar Beltrum