Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Voorstel aanschaffen PMD-containers

Het college stelt de gemeenteraad voor om containers aan te schaffen voor de inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD). De inzameling gebeurt nu met plastic zakken. Na een positief besluit van de gemeenteraad kan de Europese aanbesteding van de containers op 14 november starten. Voor 1 juli 2019 kunnen de containers dan bij de inwoners worden uitgezet.

Zorgvuldige besluitvorming

Dit voorstel is een aanpassing op het voorstel van 18 september. Op die datum stond het raadsvoorstel voor de aanschaf van PMD containers ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Diezelfde dag kreeg het college nieuwe inzichten over de gekozen aanbestedingsvorm. Het college vond het niet zorgvuldig de raad op basis van onvolledige informatie een besluit te laten nemen. Dat maakte het noodzakelijk het verzoek te doen het voorstel van de raadsagenda te halen. Het college betreurt deze gang van zaken.

Uitleg aan de raad

Het bleek dat de afweging voor de aanbestedingsvorm 'meervoudig onderhands', die met de externe adviseur was gemaakt voor de aanschaf van de PMD-containers, niet expliciet met het college was gedeeld. Ook de risico’s die aan de gekozen aanbestedingsvorm zaten waren niet inzichtelijk voor de raad. Het college koos daarop voor zorgvuldigheid boven snelheid. Op 3 oktober is hierover uitleg gegeven aan de gemeenteraad.

Vragen over de aanbestedingsvorm van de raad hebben ervoor gezorgd dat er op een andere manier naar de aanbestedingsvorm is gekeken.

PMD-containers Europees aanbesteden

Het college gaat gezien de voorbeeldfunctie van de overheid, het beperkte verschil in doorlooptijd en kosten, de aanschaf van de PMD-containers - na een positief besluit van de gemeenteraad - Europees aanbesteden.

Vanaf 1 juli 2019 inzameling met PMD containers

Na een positief besluit van de raad kan op 14 november de Europese aanbesteding van de PMD-containers starten. Op 15 maart 2019 is er de uitkomst van de Europese aanbesteding en contractondertekening. Voor 1 juli kunnen de PMD-containers bij de inwoners worden uitgezet. Uiterlijk vanaf 1 juli 2019 kan dan de inzameling met containers worden gedaan in plaats van met zakken.