Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Wonen en leven in Noordijk

Bent u inwoner van Noordijk? En hebt u ideeën of juist wensen over het wonen en leven nu en in de toekomst in uw dorp? Kom dan hierover meedenken en meepraten op donderdag 15 november 2018 om 20.00 uur in het dorpshuis ’t Haarhoes.
De bijeenkomst is voor jong en oud, inwoners uit de kern en het buitengebied van Noordijk.

Hoe ziet Noordijk er in 2030 uit?

Noordijk is een prachtig dorp met veel saamhorigheid, maar hoe houden we het dorp leefbaar en aantrekkelijk met de uitdagingen van bijvoorbeeld de vergrijzing. Welke mogelijkheden zijn er voor jong tot oud om in dorp te blijven wonen? Allemaal vragen waar we met elkaar over in gesprek willen.

Stichting Noordijks Belang heeft deze avond georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Dorpsvisie Noordijk 2030 en de gemeente Berkelland.