Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

September

 • Cliëntenraad Participatiewet vergadert

  31 augustus 2018

  De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk vergadert op donderdag 13 september 2018, 19.30 uur. De vergadering is in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo.

 • Commissie bezwaarschriften vergadert

  31 augustus 2018

  De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op 10 september 2018 een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.

 • Vacatures Welzijnsraad

  31 augustus 2018

  De gemeente Berkelland zoekt leden voor de Welzijnsraad. De Welzijnsraad is de adviesraad van de gemeente voor welzijn in meest brede zin. De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet vallen hier ook onder.

 • Militaire oefening september

  31 augustus 2018

  Het ministerie van Defensie houdt op 11 en 12 september 2018 een militaire oefening. De oefening speelt zich af op een aantal bruggen in de Bolksbeek in Berkelland. Er doen 35 militairen en 6 voertuigen mee. De oefening begint om 21.00 uur en is de volgende dag om 10.00 uur afgelopen.

 • Subsidie sloop schuren

  31 augustus 2018

  Van 1 september 2018 tot 1 juni 2019 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente Berkelland voor het verwijderen van overtollige (asbesthoudende) gebouwen in het buitengebied. Er is € 500.000,- beschikbaar voor deze regeling.

 • Wijziging aanvraagtermijn subsidies

  31 augustus 2018

  Verenigingen, die een gemeentelijk subsidiebedrag willen aanvragen, moeten rekening houden met een andere aanvraagtermijn. . Vanaf 2019 is het de bedoeling dat de aanvraag wordt ingediend in de periode van 1 januari tot en met 31 maart van het subsidiejaar zelf.

 • Vervanging wandel- en fietsbruggen

  31 augustus 2018

  Vanaf eind september vervangen we diverse houten bruggen vanwege de slechte staat. Het gaat om bruggen in Borculo en Eibergen.

 • Asfaltwerk Hondevoort

  31 augustus 2018

  Op woensdag 5 september 2018 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Hondevoort in Eibergen. Ter hoogte van huisnummer 14 en de inrit naar huisnummer 5a-c wordt de klinkerverharding vervangen door asfalt. Tijdens deze werkzaamheden is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

 • Cursus Omgang dementie

  31 augustus 2018

  De cursus is bedoeld voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie. Dementie is een ziekte met grote gevolgen, niet alleen voor hen die de ziekte treft, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. Zij zien iemand geleidelijk aan veranderen en steeds afhankelijker van de omgeving worden.

 • BerkelLANDdag 18 oktober

  07 september 2018

  Ook betrokken bij het Berkellands buitengebied? Mis dan de BerkelLANDdag niet.
  Thema: De toekomst van het platteland: Duurzaamheid de groene motor .
  U bent uitgenodigd en welkom op de ochtend van 18 oktober 2018 in het Spieker in Eibergen. Meldt u alvast aan!

 • Welzijnsraad vergadert

  07 september 2018

  De Welzijnsraad vergadert ook in september weer op locatie en wel op 20 september 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis Gelselaar aan de Pastorieweg 18 in Gelselaar. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

 • J.W. Hagemanstraat aangepakt

  07 september 2018

  Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van het centrum van Eibergen. Voor de bouwvakvakantie is er een begin gemaakt met een deel van de Grotestraat tussen de Haaksbergseweg en de J.W. Hagemanstraat. Nu is het 1e deel van de J.W. Hagemanstraat aan de beurt.

 • Seniorenhuisbezoekers op pad

  07 september 2018

  Wilt u een huisbezoek van één van de seniorenhuisbezoekers? U heeft hiervoor twee weken geleden een uitnodiging ontvangen, als u zelfstandig in Berkelland woont en tot de groep 80- en 81 jarigen behoort. Stuur dan het bijbehorend antwoordformulier deze week nog terug!

 • Concept-collegeprogramma

  25 september 2018

  Het college presenteert het concept-collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen investeren in Berkelland’. Daarin staat ‘De samenleving voorop’: Wij willen dat inwoners nu en in de toekomst met plezier hier wonen, werken en leven!

 • Lening kluswoning

  12 september 2018

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwe Kluswoninglening. Eigenaren-bewoners van een woning kunnen hiermee makkelijker hun verouderde koopwoning opknappen of zo’n woning kopen en naar eigen wensen bij de tijd maken.

 • Berkellands Friends Festival

  14 september 2018

  Op zaterdagmiddag 6 oktober 2018 wordt het Berkellands Friends Festival georganiseerd. Het is een klein cultuurfestival met muziek, sport en spel, kindervoorstelling, voorlezen, expositie, haren vlechten, fotokastje, eten en drinken, enz.

 • Stoptober weer van start

  14 september 2018

  De vijfde editie van Stoptober komt eraan. Stoptober geeft iedereen die wil stoppen met roken steun om de hele maand niet te roken. En dat is belangrijk, want na een maand niet roken is de kans 5x groter dat je blijvend stopt met roken.

 • Wereld Alzheimer Week

  14 september 2018

  De Gemeente Berkelland zet zich in voor een dementievriendelijke gemeente. Daarom is er veel aandacht voor dementie in de Wereld Alzheimer Week.
  Op vijf markten in Berkelland kunt u uw kennis testen op het gebied van dementie.

 • Achterhoekse Duurzame Huizenroute

  14 september 2018

  Op zaterdag 3 november 2018 kunt u van 11.00 tot 15.00 uur met eigen ogen zien hoe warmtepompen, efficiënte kachels, zonneboilers en energiezuinige huizen er uit zien. In de hele Achterhoek kunt u bij mensen terecht die hun energiezuinige huis openstellen.

 • Samen dementievriendelijk

  14 september 2018

  Op 6 september 2018 vond de eerste training ‘Goed omgaan met dementie plaats in het gemeentehuis in Borculo. Deze training werd gegeven door ‘Samen dementievriendelijk’.

 • Gemeentegids 2018-2019 klaar

  14 september 2018

  De gemeentegids 2018-2019 is klaar en wordt net als de vorige keer niet meer huis-aan-huis verspreid. De gids kan gratis worden afgehaald op de verschillende afhaalpunten in Berkelland.

 • Asbesttrein in volle gang

  14 september 2018

  Maandag 10 september 2018 is gestart met de uitvoering van de asbesttrein in Lochuizen en omgeving. Op tien adressen vindt binnen een periode van twee weken de daadwerkelijke verwijdering van asbest binnen dit project plaats.

 • Energiebeurs Eibergen

  17 september 2018

  Hebt u uw eerste stap al gezet op weg naar een energiezuinig huis?
  Kom op 19 of 20 oktober 2018 naar de energiebeurs in ’t Spieker in Eibergen.

 • Concept-structuurvisie Plussenbeleid

  19 september 2018

  Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland stelt de gemeenteraad voor om de concept-structuurvisie Plussenbeleid vast te stellen. Na instemming door de raad start de inspraakprocedure.

 • Zorgkompas blijft voorlopig

  20 september 2018

  Zorgkompas heeft de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk begin september geïnformeerd over een voorgenomen beëindiging van haar werkzaamheden. Inmiddels is duidelijk dat de beoogde overdracht van deze onderneming niet doorgaat.

 • Commissie bezwaarschriften vergadert

  20 september 2018

  De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 1 oktober 2018 een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.

 • Inloopmiddag Team Voormekaar

  21 september 2018

  Vanaf 1 oktober heeft Team Voormekaar Borculo, Gelselaar, Geesteren en Haarlo elke donderdagmiddag een inloopmiddag. Tussen 13.30 uur en 15.30 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen in de Componist, aan de Beethovenstraat 1.02 in Borculo.

 • Rekenkamercommissie benoemd

  24 september 2018

  Op 18 september 2018 zijn de voorzitter en de leden van de nieuwe Rekenkamercommissie Berkelland benoemd voor een periode van vier jaar. De heer W. van Deursen is voorzitter en de heer A.A. de Boer en mevrouw A.M.F. Oldenhof zijn de leden.

 • Nationale Ouderendag

  21 september 2018

  Op donderdagmiddag 4 oktober 2018 wordt ouderen een gezellige middag aangeboden onder het genot van koffie, gebak en een drankje. De middag staat ook in het teken van Werelddierendag. Deelname is gratis.

 • Activiteiten Preventie Platform

  21 september 2018

  In oktober organiseert het platform verschillende activiteiten voor ouders, kinderen en professionals in het kader van de maand van de opvoeding. Alle activiteiten hebben met opvoeden te maken en in de theater voorstellingen komen er actuele thema’s aan bod.

 • Vrijwilliger in het zonnetje

  20 september 2018

  Mevrouw Rikie Romijn is verrast met een boeket en taart door wethouder Marijke van Haaren. De wethouder bezoekt regelmatig vrijwilligers die zich op een bijzondere manier inzetten in de gemeente Berkelland.

 • Woon-Energie Café

  21 september 2018

  Onlangs zijn in Haarlo en Gelselaar de woonwensen van inwoners geïnventariseerd via een enquête. Veel inwoners hebben via de enquête aangegeven dat ze heel prettig wonen in hun woning, maar dat ze wel wensen hebben om hun woning comfortabeler en/of energiezuiniger te maken.

 • BerkelLANDdag 2018

  21 september 2018

  18 oktober is de BerkelLANDdag 2018. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u deelnemen? U bent van harte welkom!

 • Three Minute Store geopend

  21 september 2018

  Burgemeester Joost van Oostrum opende begin september de Three Minute Store van de brandweer en de veiligheidsregio in Eibergen.

 • Zomertoer in beeld

  21 september 2018

  Zes zomerse weken lang waren er allerlei activiteiten voor de jeugd in Berkelland. Een kort beeldverslag.

 • Berkellands Friends Festival- BFF

  24 september 2018

  Op zaterdagmiddag 6 oktober 2018 is het Berkellands Friends Festival- BFF. Het is een klein cultuurfestival met muziek, sport en spel, kindervoorstelling, voorlezen, expositie, haren vlechten, eten en drinken enz.

 • Brief over gft-container

  28 september 2018

  Inwoners buitengebied krijgen in de week van 15 oktober een brief over de gft-container.