Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Cliëntenraad Participatiewet vergadert

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk vergadert op donderdag 13 september 2018, 19.30 uur. De vergadering is in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo.

Logo regionale cliƫntenraad participatiewet

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening.
 2. Toelichting Nieuw Beschut werken(informatief).
 3. Behandeling aanpassing re-integratie verordening(advies).
 4. Bespreken voortgang commissies cliëntenraad.
 5. Organiseren evaluatie CR 2018 en ontwerpen activiteitenplan 2019.
 6. Vernieuwing dienstverlening SDOA en betrokkenheid cliëntenraad.
 7. Terugkoppeling klanttevredenheidsonderzoek.
 8. Mededelingen.
 9. Uitgaande en ingekomen post.
 10. Vaststellen verslag 14 juni 2018.
 11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.
 12. Sluiting.

Inzien stukken

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Vooraf aan de vergadering van 13 september 2018 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.