Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Militaire oefening september

Het ministerie van Defensie houdt op 11 en 12 september 2018 een militaire oefening. De oefening speelt zich af op een aantal bruggen in de Bolksbeek in Berkelland. Er doen 35 militairen en 6 voertuigen mee. De oefening begint om 21.00 uur en is de volgende dag om 10.00 uur afgelopen.

Doel oefening

De militairen worden getraind in het ‘vernielen’ van bruggen. De militairen gaan oefenen in het zogenaamde onder lading brengen van bruggen. Hierbij wordt een brug voorbereid om vernield te worden. Er wordt gebruik gemaakt van exercitie springstof. Deze lijkt op echte springstof, maar is ongevaarlijk. Er wordt overnacht in de omgeving van de bruggen.

Gebruik van wegen en terreinen

In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. De eenheid vraagt van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming voor het gebruik van particuliere terreinen of objecten. Er zal alles aan gedaan worden om overlast en hinder aan burgerverkeer te voorkomen.

Schade?

Is er, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA  Utrecht, telefoon 030-2180420.