Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Subsidie sloop schuren

Van 1 september 2018 tot 1 juni 2019 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente Berkelland voor het verwijderen van overtollige (asbesthoudende) gebouwen in het buitengebied. Er is € 500.000,- beschikbaar voor deze regeling.

Asbestdak op schuur wordt vervangen

Voorwaarden voor de subsidie

  • Het gebouw of de gebouwen hebben een oppervlakte van minimaal 300 m2.
  • Het gebouw wordt gesloopt en op het perceel vindt geen herbouw plaats.
  • U heeft een woonbestemming (het kan zijn dat het geldende bestemmingsplan hiervoor moet worden gewijzigd).
  • De hoogte van de subsidie is € 10/m2.
  • Bij de aanvraag zitten offertes van een asbestsaneerder en of sloopbedrijf.
  • U dient de aanvraag om subsidie in voordat u gaat saneren.
  • U dient binnen een jaar te gaan saneren/slopen.
  • Per locatie wordt maximaal € 15.000,- subsidie verleend.
  • U dient een sloopmelding in bij de gemeente Berkelland, via www.Omgevingsloket.nl. Let op: bij deze melding moet u in geval van asbest een asbestinventarisatierapport voegen. De doorlooptijd van de melding is zes weken. De melding is kosteloos, maar het inventarisatierapport niet.

Aanvragen subsidie

U kunt uw aanvraag digitaal doen bij het Achterhoekse verduurSaamenergieloket.

Daar vindt u ook meer informatie. U kunt het loket ook bellen: 0314 - 820 360. Ze zijn elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar

Landelijke subsidie

Voor de volledigheid: naast deze gemeentelijke subsidie is het op dit moment nog mogelijk om landelijke subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor ondernemers. Deze subsidie vraagt u achteraf aan en bedraagt € 4,50/m2. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl.